Jeden rok je jen „okamžikem“ v životním cyklu portfolia

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJeden rok je jen „okamžikem“ v životním cyklu portfolia
#Cíle#Trendy

Loňský rok nebyl pro nikoho jednoduchý. Ceny zboží a služeb stoupaly, akcie klesaly, jen kousek za slovenskými hranicemi vypukla válka, a tak udržet nervy na uzdě bylo mnohdy obtížné. Řada movitých klientů tápala, jak naložit se svými investicemi, a přemýšlela, jestli právě teď nenastal čas si svůj majetek pořádně užít. Co klienty aktuálně trápí, co je zajímá a jaké možnosti jim bankéři nabízejí, prozradila obchodní ředitelka J&T Banky Alena Tkáčová.

Zaznamenali jste, že si klienti najednou chtěli svého bohatství více užívat?

Záleží, jak je to myšleno. Rok 2022 byl jeden z nejsložitějších a nejtěžších roků, který většina investorů reálně zažila. Tvorba bohatství však není krátkodobou disciplínou a jeden rok je v životním cyklu portfolia pouhým „okamžikem“. Ptáte-li se, zda klienti opouštěli investiční pozice a pod tlakem médií informujících o ztrátě hodnoty peněz a vysoké inflace prodávali majetek, tak vás zklamu. Určitě byla patrná nervozita a mnohem více jsme s klienty diskutovali a připomínali nastavené strategie a cíle, ale jako racionálně smýšlející investoři jsme upozorňovali také na jedinečné příležitosti, které každá krize přináší a na potřebný pohled vpřed. Nejhorší je panika a propadnutí emocím, vždyť jen kdybyste opustili akciové pozice tak jste mohli přijít i o čtvrtinu výnosu.

Bavíme-li se ale o motivech k vyššímu užívání si majetku, tak pak jistý trend tu pozorovatelný je. Hodnoty a zájmy klientů se posunuly, mnohem více si pod vlivem posledních let uvědomují důležitost zdraví a kladou velký důraz na kvalitu života. Vidíme zvýšený zájem o pobyty na různých zahraničních klinikách, požadavky na komplexní zdravotní prohlídky, zaměřují se na nejrůznější prevence včetně například té onkologické. Zajímají se ale také o seberozvoj a vzdělávání, a to nejen sebe samotných, ale celé rodiny. Naše Concierge tak vedle výše zmíněného mnohem častěji zařizují také setkávání s inspirativními osobnostmi.

Co dnes bankéři s klienty nejčastěji řeší, co je nejvíce trápí?

Určitě rezonují témata spojená s inflací, válkou na Ukrajině či energetickou krizí. Zajímají se o dopady těchto faktorů nejen na majetek, ale na ekonomiku jako celek. Z hlediska svých firem, ale i domácností pak hledají řešení, jak se před těmito nepříznivými vlivy bránit. Tady vnímám jednu z nejdůležitějších rolí našich bankéřů, a to být po boku našich klientů a pomoci jim s rozhodnutím. Představovat jim dopad aktuální situace z dlouhodobého pohledu a neustále vysvětlovat, že unáhlená rozhodnutí nemusí být ta správná, zejména má-li investice stále svou kvalitu. Sled událostí roku 2022 však nachystal příležitosti pro ten rok letošní. Centrální banky postupně začnou snižovat své sazby a věřím, že trh zareaguje pozitivně. Vysoká očekávání máme od dluhopisových fondů i akciových investic. Optimistickou náladu pak může podpořit také Čína a uvolnění protipandemických opatření, přeci jen má tamní ekonomika sílu ovlivnit hospodářský růst na globální úrovni. Řada zemí se tak může vyhnout katastrofickému scénáři hluboké recese a začít prosperovat dříve, než se očekávalo.

Jak hodnotí klienti nový fond J&T ARCH INVESTMENSTS a jaké dotazy nejčastěji kladou, když o vstupu do fondu uvažují?

Klienti vnímají fond pozitivně, zejména kvitují jeho unikátnost v mnoha aspektech, těžko na trhu hledat jemu podobný. Rezonuje především možnost spoluinvestování s akcionáři a ex-partnery naší skupiny, být s nimi u těch zajímavých investic a obchodů.

Nejčastěji se pak ptají, zda v něm máme také zainvestováno. A odpovědí je, že samozřejmě. J&T Arch představuje novou investiční strategii a cestu. Fond, který jde za hranice běžného a má naší plnou důvěru. Do fondu jsme pak umožnili investovat i našim zaměstnancům, a to i v nižších objemech prostřednictvím konvertibilních dluhopisů.

Druhou nejčastější otázkou je pak možnost z fondu vystoupit, pokud by klient náhle potřeboval investované prostředky. Vzhledem k tomu, že je fond obchodován na pražské burze, je možné finance získat obvykle v řádu několika dní.

Nedávno jste znovu uvedli na trh podřízený vklad. Na jakém principu funguje a pro koho je určen?

V Evropě jsou podřízené vklady využívané nejčastěji k posílení vlastního kapitálu. Banky tak nejčastěji vydávají vklady ve spojitosti s regulatorikou, a tak je tomu i v tomto případě. V Česku vešla v platnost nová evropská směrnice ohledně minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky, kterou můžete znát pod zkratkou MREL a banky se tento požadavek snaží naplnit nejčastěji vydáním dluhopisů či právě podřízenými vklady. Ten náš nabízí garantovanou úrokovou sazbu 7,5 procenta ročně po dobu pěti let. Velkou výhodou je pak měsíční výplata úroků. Minimální vklad je 500 tisíc korun a je vhodný zejména pro klienty s vyšším majetkem, kteří preferují fixní výnos a výplatu pravidelné „renty“. Nemusí se přitom jednat jen o fyzické osoby, tento produkt je oblíben také u institucionálních investorů nebo například u nadací.

Jak často by měl klient převážit své portfolio? Je tou příležitostí třeba právě začátek roku?

Základem úspěšného investování je strategie a disciplína. Změny v portfoliu by měly mít vždy svůj dlouhodobý smysl a neměly by reagovat na aktuální situaci či být prováděny v zápalu emocí. Určitě by jim měla předcházet analýza odhadu budoucího vývoje, proto je dobré pobavit se o nich s odborníky, kteří aktivně sledují vývoj na finančních trzích a dokážou tak věci propojovat, vidět je v mnohem širších souvislostech a mohou tak lépe předvídat vývoj trhu. Profesionální správa portfolia ušetří investorům mnoho nervů a přešlapů. Vhodné jsou také pravidelné investice, které případné výkyvy trhů dokáží dobře eliminovat.

Jaké kroky doporučujete klientům dělat v roce 2023 a mění se to v závislosti na jejich věku?

Letošní rok bude stále pod vlivem vyšší inflace a hrozby globální recese. Evropa bude i nadále pod vlivem války na Ukrajině a zejména pak náš region, centrální Evropy, bude čelit dopadu energetické krize. V určitém ohledu by však letošek mohl být „přestupným“ rokem, kdy by se plné ekonomické oživení mohlo projevit až v roce 2024. I toho důvodu může letošek přinést řadu unikátních investičních příležitostí.

Obecně řečeno pro mladší klienty je příznivá doba pro rozšíření růstové složky jejich portfolia. Příkladem mohou být pravidelné investice do akciových fondů, které v kombinaci s alternativními investicemi mohou v dlouhodobém horizontu deseti a více let přinést zajímavé výnosy.

U investorů, kteří se zaměřují primárně na uchování hodnoty majetku či jeho předání další generaci je důležité nesnažit se vyhrát momentální boj s inflací a nepříznivými vlivy. I zde je důležitý dlouhodobý výnos, nikoliv ten aktuální.

Kam byste klientovi doporučila v roce 2023 investovat jeden milion Kč?

Neexistuje jednotný návod, je důležité znát investiční a životní cíle investora, jeho přístup k riziku a také v jakém horizontu bude s penězi chtít pracovat. Jen tak je možné nastavit správnou investiční strategii a sestavit portfolio. To by ale mělo zahrnovat všechny složky – stabilizační, výnosovou i růstovou a nestát jen na jedné, pak je nevyvážené a nemusí splnit vytyčený cíl. Nutná je také diverzifikace, která umožňuje těžit ze vzájemných korelací mezi aktivy.

Opomenu-li ale všechna obecná pravidla, pak bych doporučila milion investovat do našeho ARCHe, tedy J&T Arch Investments, který v sobě výše uvedené zahrnuje. Je rozložený v několika segmentech a jeho horizont je nekonečný. Další zajímavou příležitostí jsou určitě dluhopisy. Hlavně bych doporučila začít fixovat vysoké výnosy na delší horizont a nedívat se jen na sazby spořicích účtů a běžných úložek.

Naznačíte, co připravujete nového pro rok 2023?

Hned začátkem roku uvedeme na trh několik investičních příležitostí. Jednou z nich jsou dluhopisy realitní skupiny CPI nebo například investiční fond J&T Orbit Growth, který podporuje růst regionálních firem a jejich expanzi do zahraničí či návazných sektorů.

Mimo investiční pole bych pak ráda zmínila chystanou komunikaci z dílny nedávno zesnulého Roberta Pěňažky, našeho dlouholetého partnera, která představuje naše kořeny, naší DNA.

I nadále budeme pokračovat v podpoře sportu a umění či hudby. Určitě nebude nouze ani o eventy, rádi bychom zařadili menší, klubové akce, které rezonují se zájmy našich privátních klientů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.