Inspirujte se investičními strategiemi tuzemských dolarových milionářů

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceInspirujte se investičními strategiemi tuzemských dolarových milionářů
#Trendy#Cíle#Fondy

J&T Investiční společnost v dubnu rozšířila svou nabídku otevřených podílových fondů o čtyři nové fondy J&T LIFE. Portfolia fondů, jež sázejí na časem prověřené investiční strategie českých dolarových milionářů, přinášejí široké veřejnosti možnost, jak si své bohatství strukturovat podobně jako naše ekonomická elita.


Fondová nabídka J&T je již natolik pestrá, že umožnila vytvořit unikátní kombinace. Tvůrci fondů se inspirovali strukturováním majetku a investičními strategiemi nejmovitějších
klientů v rámci individuálně spravovaných portfolií a přišli s novou rodinou LIFE fondů.

„Letité zkušenosti se správou majetku movitých a pestrost naší fondové nabídky nám dovolily vytvořit unikátní investiční portfolia, která investorům umožní naplnit různé strategické a operativní cíle v rámci jednoho řešení,“ prozrazuje podrobnosti o fondech Martin Kujal z J&T Investiční společnosti a dodává: „Nové fondy jsou vhodným investičním nástrojem především pro ty, kteří jsou v záplavě investičních nabídek bezradní nebo nemají čas a chuť sledovat aktuální vývoj na trzích. Fondy jsou složeny z aktivně řízených prémiových fondů J&T a jsou vhodné jak pro pravidelné, tak jednorázové investice.“

Fondy J&T LIFE jsou přístupné širokému spektru investorů a poskytují možnost investiční strategii přizpůsobovat aktuální životní situaci. Jiné potřeby má totiž investor na svém kariérním startu, rodič dospívajících dětí, které plánují studovat v zahraničí, či padesátník, jenž se chce hlavně zabezpečit na stáří. Velkou výhodou fondů je, že jejich manažer pravidelně upravuje strukturu portfolia a zajišťuje tím dlouhodobé zachování strategické alokace investice. Investice tak bude v každém okamžiku a za každých okolností plně v souladu s životními cíli investora.

 „A v případě změn životní situace nebo preferencí je možné zvolit jiný fond rodiny J&T LIFE, v nabídce totiž máme hned čtyři typy fondů,“ doplňuje Martin Kujal.

Různorodé jako sám život

Nejvhodnějším typem pro vstup do světa investic je fond J&T LIFE Stabilní, který je vedle termínovaných vkladů orientován především na lineárně úročené nástroje s předem známou mírou zhodnocení. „Ocení jej tak zejména ti, kteří chtějí více než jen termínovaný vklad, ale investování se z důvodu dřívějších zkušeností či omezených znalostí obávají,“ popisuje Kujal.

Fond je vhodný také pro krátkodobé investování nebo překlenovací období, kdy se rozhodnutí o využití peněžních prostředků k budoucím účelům teprve formuje. Využívají jej rovněž klienti ve vyšším věku, kteří hledají možnosti předání majetku dalším generacím nebo jeho využití pro udržení životní úrovně v období penze.

J&T LIFE Konzervativní má ambice oslovit především takové investory, u kterých je ochrana majetku na prvním místě. Je orientován na fixně úročené cenné papíry doplněné o akciovou složku představující klíčový nástroj v boji proti inflaci.

Tento fond tedy plní funkci uchovatele hodnoty, a je tak vhodný pro ty, kteří dlouhodobě kladou silný důraz na stabilitu. Svým charakterem nejvíce připomíná investice do nemovitostí. Dluhopisová složka nabízí poměrně jednoduše vyčíslitelný výnos do splatnosti a mírná expozice na akciový trh otevírá možnosti pro kapitálové zhodnocení. „Konzervativní fond je oblíbený u klientů, kteří hledají alternativy k nemovitostem, nebo pro ty, kteří se teprve s akciovým trhem seznamují,“ charakterizuje Kujal.

Na J&T LIFE Balancovaný se nejčastěji spolehnou investoři v produktivním věku, nabízí totiž vyváženou kombinaci akciových a dluhopisových investic s přidanou hodnotou v akumulační fázi života. Vyváženě strukturované portfolio slouží jako průvodce obdobím, kdy je možné plánovat termíny výraznějších finančních výdajů a příjmů v delším časovém horizontu. Může se jednat o zásadní životní situace v podobě financování školného pro děti nebo zvažování jiné formy investice, ať už osobní, nebo firemní.

Pro J&T LIFE Dynamický je typický dlouhodobý investiční horizont a své využití nachází u znalých investorů akcentujících vysoké zhodnocení. Fond v maximální možné míře využívá potenciál akciového trhu a těží ze širokého záběru a aktivního přístupu portfolio manažerů podkladových fondů. Podle Martina Kujala je tento fond vhodný pro dlouhodobé budování finančního majetku, který může sloužit po odchodu do penze, a je také využitelný při budování majetku pro nejmladší generace, ať už formou jednorázové investice, či pravidelného investování.

3 důvody, proč investovat do fondů LIFE:

  • Nabízí řešení založené na ověřených investičních strategiích z rozsáhlých portfolií a čtvrt století investiční historie rodiny J&T.
  • Přináší jednoduché a přístupné dlouhodobé investiční řešení aktivně spravované profesionály.
  • Investice do fondu rodiny J&T LIFE je výhodnější než nákup jednotlivých aktiv samostatně.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.