Moneta zítra ráno zveřejní čísla za 2Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta zveřejní zítra ráno výsledky hospodaření za 2Q. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 925 mil. Kč. Meziroční tempo poklesu úrokových výnosů by mělo nadále zpomalovat. Výrazný růst úvěrového portfolia (oček. +10 % r/r) postupně stále ve větší míře kompenzuje pokles čisté úrokové marže. Provozní náklady by měly být meziročně o 6 % vyšší především kvůli rostoucím personálním nákladům a vyšším odpisům. Pozitivní vývoj ekonomiky a rekordně nízká nezaměstnanost by měly nadále přispívat k nízké úrovni rizikových nákladů. Navíc výsledky za 2Q budou ovlivněny ziskem z prodeje části nesplácených úvěrů ve výši 168 mil. Kč, rizikové náklady tak očekáváme na úrovni 45 mil. Kč. Výrazný meziroční propad čistého zisku je z velké části dán mimořádným výnosem z prodeje dluhopisů (343 mil. Kč) ve 2Q 2017.

Pokud čísla budou v souladu s naší projekcí, bude společnost na dobré cestě k překonání svého celoročního výhledu, který počítá s čistým ziskem minimálně 3,5 mld. Kč. Investoři tak budou sledovat, zda dojde k zvýšení tohoto výhledu a jako vždy jakékoliv informace týkající se budoucích dividend. Výsledky, pokud nepřinesou výraznější negativní překvapení, by podle našeho názoru mohly podpořit akcie banky a pomoci k tomu, aby se titul opět dostal výrazněji do hledáčku investorů.

v mil. Kče 2Q182Q17r/r
Čisté úrokové výnosy1 7791 824-2%
Poplatky a provize450460-2%
Ostatní provozní výnosy140487-71%
Provozní výnosy2 3692 771-15%
Provozní náklady-1 210-1 1466%
Provozní zisk1 1591 625-29%
Opravné položky-45-181-75%
Zisk před zdaněním1 1141 444-23%
Čistý zisk9251 155-20%

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.