Důchodový systém jako „průtokový ohřívač“

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Důchodový systém jako „průtokový ohřívač“
#Trendy#Cíle

Náš současný důchodový systém funguje na principu průběžného financování. Jinými slovy stát vybere od současných pracujících příspěvky formou srážky ze mzdy a pošle je současným důchodcům. Je to „průtokový ohřívač“, který má řadu silných vlastností, ale také řadu nevýhod. Současně s ním je spojena řada nepochopení.

Jedním z nedorozumění je pocit u laické veřejnosti, že průběžný důchodový systém má nějakou zásluhovou složku, čehož se dovolávají heslem „roky jsem platil, tak mám nárok na…“. Ovšem v principu je zásluhovost nula. Rozhodující je, že co stát vybere nyní, to také teď vyplatí. Kdo a kolik platil před 15 či 20 lety, je u průběžného financování irelevantní. Zásluhovost je jen otázka politických preferencí a aktuálních možností vlády, nikoliv klíčový prvek fungování průběžného systému. Spíše je nutné počítat s opakem a zásluhovost hledat jinde.

Zásadní nevýhodou průběžně financovaných důchodů je demografie. Pokud se rodí méně dětí a naopak se prodlužuje délka dožití, je po nějaké době příliš málo pracujících, od kterých se vybírají příspěvky na penze pro příliš mnoho důchodců. Tento problém se netýká jen České republiky, ale i většiny ekonomicky vyspělých zemí. Penzijní reforma se dá teoreticky dělat v úpravě tří parametrů – velikost důchodu, míry zdanění a výše věku odchodu do důchodu. V praxi se pak hledá mix mezi těmito faktory. Ovšem vždy je výsledkem bolestné a nepříjemné rozhodnutí, což třeba dokazují zpravodajské záběry z Francie v posledních týdnech.

Leč stárnutí populace je neúprosné. V roce 2000 lidé starší 65 let tvořili necelých 14 % populace. Nyní je jejich podíl 21 %. V roce 2050 budou tvořit asi třetinu populace. Zvyšování věku odchodu do důchodu je nevyhnutelné, ale také není vše řešící. Průměrný důchod letos odpovídá asi 48 % průměrné hrubé mzdy a tento tzv. náhradový poměr připadá mnohým již nyní nízký. Ovšem demografický vývoj bude postupně tlačit na snižování náhradového poměru na podstatně nižší částky, aby se udržel průběžný důchodový systém funkční. Za 20 až 30 let lze očekávat náhradový poměr na úrovni 30 %. Jinými slovy, penze dnešních čtyřicátníků budou na úrovni třetiny jejich budoucí mzdy.

Není ovšem nutné spoléhat se u důchodu jen na stát. Spíše je stále více nezbytné nespoléhat se na stát a aktivně řešit svůj budoucí důchod předem. Vedle spoření ve standardních penzijních fondech vláda současně připravuje rozšířit možnosti spoření na stáří o „dlouhodobý investiční produkt“, na který by se měly uplatňovat podobné daňové úlevy jako na životní pojištění a penzijní spoření. Také tento produkt by měl umožňovat příspěvek zaměstnavatele, navíc by veškeré výnosy u tohoto produktu měly být osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob (neuplatňoval by se tzv. daňový test). I na tento nový, státem podporovaný produkt se mají uplatňovat podmínky dlouhodobosti, tzn. minimální délka trvání tohoto produktu 10 let a současně možnost výběru naspořených prostředků až po dovršení výše 60 let věku.

Jedno je však stále zřejmější. Bez individuálního a dostatečného spoření na penzi se v budoucnu neobejdeme. Důležité je začít co nejdříve. Ideálně již rodiče mohou svým dětem založit vhodné produkty, u kterých pak dále budou sami pokračovat ve spoření během vlastního aktivního života. Základem je mít správně složené investiční portfolio, které bude v dlouhodobém horizontu zhodnocovat odložené peníze a připraví klientovi dostatečný finanční polštář pro odchod do penze. Takové portfolio si klient může vytvořit sám nebo využít řešení připravené odborníky na správu majetku.

V dalším pokračování bychom si mohli ukázat, kolik peněz by si měl každý z nás odkládat či jednorázově investovat, aby dosáhl požadovaného cíle.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.