Nejvyšší čas na nákup dluhopisů

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceNejvyšší čas na nákup dluhopisů
#Trendy#Dluhopisy

Meziroční inflace se v Česku po dlouhých měsících dostala na jednociferné číslo. Dá se očekávat, že na tuto změnu v brzké době zareaguje i Česká národní banka a přistoupí k postupnému snižování úrokových sazeb. To s sebou mj. přinese i zdražování dluhopisů. Pokud v minulosti investoři alokovali své volné finanční prostředky na spořicích či termínovaných vkladech, měli by právě nyní přemýšlet o změně portfolia a nákupu dluhopisů.


Finančními trhy otřásla v uplynulých letech jak pandemie covidu, tak válka na Ukrajině. Další turbulence přineslo zvyšování úrokových sazeb národními bankami, a to nejen u nás, ale i ve světě. Tyto změny zasáhly jak akcie, tak méně sledované dluhopisy. Ale zatímco u akcií lze výkon vyčíst z každodenně zveřejňovaných grafů, u dluhopisů vyhodnocování situace tak jednoduchá není. Neplatí tu totiž jednoduchá rovnice, že když se ekonomice daří, cenné papíry rostou a naopak.

„Když vzrostly úrokové sazby, dluhopisy se přecenily a jejich ceny klesly. A tady platí nepřímá úměra – tím, že poklesla jejich cena, zvýšil se výnos, který dluhopis dodá do doby, než bude splacen. Tyto přeceněné dluhopisy pak odrážely očekávání, že úrokové sazby budou ještě nějakou dobu zvýšené a jsou připraveny to kompenzovat,“ vysvětluje vztah ceny a výnosu Martin Kujal, portfolio manažer J&T Investiční společnosti.

Investoři si však někdy neuvědomují, že atraktivita dluhopisu nespočívá jenom v kupónu, ale i v jeho měnící se ceně. Nepočítají tedy s tím, že tento cenný papír mohou koupit výhodněji než v době emise nebo ho naopak předčasně prodat se ztrátou.


Je třeba správně číst výnosy

Když byly dříve při téměř nulové inflaci nabízeny dluhopisy s úrokem 3 %, byly pro investora zajímavé. Ovšem pokud inflace dosahovala dvojciferných čísel, zájem o ně výrazně poklesl a došlo k jejich přecenění směrem dolů tak, aby jejich celkový výnos, tedy zmiňovaný 3% kupón a současně zhodnocení ceny do splatnosti, bylo konkurenceschopné s bankovním vkladem. Své portfolio musely následně přecenit i fondy, proto mohly hodnoty dluhopisových fondů v uplynulém období klesnout, což některé investory znejistilo. 

Navíc ani úrokovou sazbu kupónu investoři ne vždy správně vyhodnocují, což je omezuje v relevantním srovnání s jinými produkty, například s oblíbenými termínovanými vklady.

„Minulé výnosy totiž nelze porovnávat s těmi budoucími. Nelze tedy srovnávat minulé výnosy dluhopisů s aktuální úrokovou sazbou termínovaných vkladů. Pokud chce investor správně vyhodnotit svou investici například na rok dopředu, musí se podívat na to, jakou mu banka nabídne u termínovaného vkladu sazbu po dobu 12 měsíců, a toto číslo srovnat s očekávaným budoucím výnosem z dluhopisů ve stejném, ročním období,“ říká Martin Kujal. 

Na konkrétních číslech již lze nyní ukázat, kolik vydělali investoři, kteří nezaváhali a vstoupili do fondů J&T před rokem. J&T Money zaměřený na podnikové dluhopisy z Česka a střední Evropy vynesl od 31. července 2022 klientům 8,4 %, fond J&T Bond zaměřený na podnikové dluhopisy z Česka i světa přinesl investorům 7,2 % a konzervativní fond J&T Flexibilní investující do státních a bezpečných podnikových dluhopisů dosáhl na zhodnocení 6,3 %. Kdo vložil vloni v červenci peníze na termínovaný vklad, získal u střednědobé úložky úrok 5,5 %. Ten byl následně zdaněn standardní sazbou 15 %. Aktuálně činí výhled na výnos u střednědobých podnikových dluhopisů kolem 7 až 8 % ročně.


Pokles úroků je na dohled

Podle údajů zveřejněných Českou národní bankou vzrostla v červenci 2023 cenová hladina meziročně o 8,8 %. Inflace tak dále výrazně zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 8,6 % (tzv. měnověpolitická inflace). Dá se tak předpokládat, že pokles sazeb vyhlašovaných národní bankou se opět o něco přiblížil.

Komerční banky se již na tento pokles připravují a začínají klienty obesílat s tím, že snižují úrokové sazby u spořicích účtů nebo výrazně omezují částku, do které zajímavý úrok nabízejí. V nejbližších měsících se toto oznámení bude týkat i vkladů termínovaných.

„Proto má investor nejvyšší čas začít uvažovat nad tím, kam své peníze z těchto účtů přesunout, aby i nadále přinášely zajímavý výnos. Pokud bude s rozhodnutím váhat, nejzajímavější výnos mu uteče, neboť dluhopisy již v tu chvíli budou přeceněny a dluhopisové fondy vyskočí opět nahoru,“ upozorňuje Martin Kujal.

Zároveň připomíná, že na tento vývoj upozorňovali ekonomové J&T již před rokem. „Kdo dal na naše doporučení a neměnil strategii svého portfolia, případně využil nízkou cenu dluhopisů k nákupu, bude již z tohoto rozhodnutí v následujících letech těžit,“ dodává.

V tuto chvíli lze ještě na trhu najít dluhopisy s vyšším kupónem za příznivou cenu. Jakmile však úrokové sazby klesnou, dluhopisy výrazně podraží. A až Česká národní banka sníží úrokovou sazbu, poklesne i úroková sazba nově nabízených dluhopisů. „Rozdíl mezi cenou nyní nakoupeného dluhopisu a dluhopisem pořízeným za 12 měsíců tak může činit třeba i 10 %,“ zdůrazňuje Martin Kujal.


Fondy rozkládají riziko

Nejjednodušším způsobem, jak dluhopisy do svého portfolia zahrnout, je vstoupit do některého z fondů. „Investor samozřejmě může nakupovat dluhopisy i individuálně, ovšem tam se investice pohybují v řádech statisíců až milionů korun. K nákupu například státních dluhopisů je pak potřeba využít služeb například bankovní instituce,“ vysvětluje Kujal.

Mezi klienty J&T Banky patří k nejoblíbenějším dluhopisy firemní, protože investoři se sami do těchto investic nechtějí pouštět a důvěřují výběru portfolio manažerů. „Je potřeba mít ale na paměti, že každý firemní dluhopis s sebou nese jisté kreditní riziko, že nebude zcela splacen. Fondy se proti tomuto riziku brání tím, že položky do svého portfolia pečlivě vybírají a firmy si prověřují. Pokud by i přesto došlo k nesplacení dluhopisů, znehodnotí se třeba jen jedno procento z portfolia, zatímco individuální investor přijde o celou investici,“ konstatuje Martin Kujal a dodává, že podle něj mají firemní dluhopisy v portfoliu své důležité místo.


Výhody tzv. časového testu

Pokud od doby mezi nákupem a prodejem cenného papíru uplynuly více než 3 roky, jedná se o osvobozený příjem, který se neuvádí v daňovém přiznání. Oproti tomu výnos z termínovaného vkladu je vždy zdaněn 15 %.Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.