Moneta: Raiffeisenbank není připravena na akvizici Monety

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Generální ředitel Raiffeisenban v České republice Igor Vida v rozhovoru pro média řekl, že Raiffeisenbank není připravena na tak velkou akvizici, jakou by případně byla Moneta Money Bank. Banka se nyní více soustředí na vnitřní konsolidaci, především IT systémů a interních procesů. O případném vstupu strategického partnera se v případě Monety spekuluje od jejího oddělení od společnosti GE.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.