Primoco UAV: Valná hromada bude hlasovat o vstupu na Prime trh pražské burzy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Výrobce dronů Primoco UAV oznámil, že bude 1. 12. 2023 pořádat valnou hromadou, na níž budou akcionáři hlasovat o podání žádosti o vstup na trh Prime Market pražské burzy. Ve znění bodu stojí, že žádost bude podána tak, aby k obchodování došlo v 1. čtvrtletí r. 2024. Má jít o tzv. technický listing, tedy zařazení k obchodování bez nabídky nových akcií firmou či stávajících akcií někým z akcionářů. Mezi další body programu patří i rozšíření členů představenstva z jednoho na tři. Kromě majoritního akcionáře Ladislava Semetkovského jsou do představenstva navrženi Petr Kováč a Romana Wyllie. Rozhodným dnem pro nárok na účast na valné hromadě bude 24. 11. 2023, tedy akcie se budou naposledy obchodovat s tímto nárokem 22. 11. Vzhledem k tomu, že generální ředitel a zakladatel firmy L. Semetkovský drží ve firmě majoritu, očekáváme, že všechny navržené body budou přijaty. Přechod na hlavní trh byl zatím firmou pouze deklarován, ale zařazení na valnou hromadu podle nás ukazuje, že by k němu mělo dojít poměrně brzy. To hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.