Allwyn: Schůze držitelů dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24 schválila změnu emitenta

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Schůze vlastníků dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24 (ISIN: CZ0003522930), která se konala v pondělí 23. ledna, schválila změnu emitenta dluhopisů z Allwyn International a.s. (dříve Sazka Group a.s.) na Allwyn Financing Czech Republic 2


Schůze vlastníků dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24 (ISIN: CZ0003522930), která se konala v pondělí 23. ledna, schválila změnu emitenta dluhopisů z Allwyn International a.s. (dříve Sazka Group a.s.) na Allwyn Financing Czech Republic 2 a s tím související změnu emisních podmínek. Pro držitele dluhopisů, kteří plánují tyto dluhopisy dále držet, by z tohoto kroku neměly plynout žádné výraznější změny, jelikož původní emitent zůstává ručitelem za dluhy vyplývající z dluhopisů. Držitelé dluhopisů, kteří měli právo účasti na této schůzi (rozhodný den 16. ledna) a hlasovali proti tomuto kroku či se schůze nezúčastnili, mají podle emisních podmínek právo požadovat předčasné splacení nominální hodnoty dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.