Fondy J&T zvládly bouřlivý rok 2020 na trzích úspěšně

5-minutové čtení
J&T specialista

Fondy J&T zvládly bouřlivý rok 2020 na trzích úspěšně

Navzdory dramatickým propadům především v jarním období koronakrize a vysoké volatilitě všech aktiv zakončily fondy J&T minulý rok velmi úspěšně. Fondy J&T BOND a J&T MONEY zaměřené na korporátní dluhopisy patřily opět k nejlepším na trhu. Přináležitost ke špičce ve své kategorii potvrdily i fondy J&T Flexibilní a J&T High Yield.

Navzdory dramatickým propadům především v jarním období koronakrize a vysoké volatilitě všech aktiv zakončily fondy J&T minulý rok velmi úspěšně. Fondy J&T BOND a J&T MONEY zaměřené na korporátní dluhopisy patřily opět k nejlepším na trhu. Přináležitost ke špičce ve své kategorii potvrdily i fondy J&T Flexibilní a J&T High Yield.

Fond J&T BOND siza minulý rok připsal 4,7 % a ve své kategorii byl opět nejlepší. „V závěru roku jsme investovali do dluhopisu NUPEH 5,9 % 2025, který

je velmi dobře zajištěn kvalitními nemovitostmi na Ukrajině. Emitenti se rozhodli předčasně splatit dluhopisy námořního přepravce Chembulk a těžaře ropy a plynu v Norsku Faroe,“ popisuje pohyb ve fondu portfolio manažer Martin Kujal. Modifikovaná durace portfolia klesla koncem roku na 2,67 a hrubý výnos do splatnosti činil 3,7 %.

Fond J&T MONEY za uplynulý rok vydělal 3,3 % a opět překonal inflaci a většinu konkurenčních fondů. „V závěru roku jsmedo portfolia nově zařadili dluhopis AlphaQuest 5 % 2025, který investuje do restitučních kuponů, jež postupně splácí rumunská vláda. Posílili jsme investice do dluhopisů mateřského finančního holdingu J&T Finance Group a mírně také do bondů Sazka Group,“ uvádí Martin Kujal.

Podobně si vedl fond kvalifikovaných investorů J&T High Yield se zhodnocením 3,2 %. Během jara se zde tvůrci fondu potýkali s bezprecedentními nároky na likviditu – kolaterál na měnové zajištění a odkupy podílníků. „Po jarních zkušenostech jsme poupravili portfolio tak, aby byl fond schopen lépe čelit podobné situaci v budoucnu, což se nám osvědčilo ve druhé polovině roku,“ vysvětluje změnu portfolio manažer Marek Ševčík. Výnos do splatnosti činil ke konci roku 4,3 %, včetně efektů měnového zajištění, činí 4,5 %. Modifikovaná durace činila 1,4.

Fond J&T Flexibilní dluhopisový se v loňském roce vrátil na čelo pelotonu v kategorii konzervativních dluhopisových fondů poté, co investorům vydělal 4,35 %.Portfolio manažeři na konci roku investovali do dluhopisu internetového srovnávače Heuréka 5,25 % 2025. Zajištění úrokového rizika rolovali do březnového futures kontraktu. Modifikovaná durace portfolia (měřítko úrokového rizika) stagnovala lehce pod 3. Hrubý výnos do splatnosti portfolia dosahoval v závěru roku 1,04 %.

Akciovým fondům na českém trhu v minulém roce vévodil fond J&T Opportunity, jehož výnos činil 12,4 %. Koncem roku došlo k částečnému vybrání zisků na letecké společnosti Ryanair a mírně byla snížena váhu Monety. Naopak výrazně byla ponížena váha Erste Bank a uprodána část akcií Applu po růstu nad 135USD. Nově byl zařazen do portfolia producent vakcín proti covidu firma Moderna a výrazně navýšena ropná společnost BP.

Přední místo si drží fondy J&T LIFE

Fondy s dlouhodobým investičním horizontem J&T LIFE 2030 a J&T LIFE 2035 si loni po dvouciferném výnosu v roce 2019 připsaly zisky převyšující 6 %. Fondy investují dlouhodobě do globálně diversifikovaného portfolia, které obsahuje různé typy aktiv včetně zlata, technologických akcií nebo konvertibilních dluhopisů.  

Další kladný rok zaznamenal smíšený fond J&T RENTIER s aktivně řízenou alokací. Fond byl založen v březnu 2019 a polovinu minimálního investičního horizontu 3 roky tak má za sebou. Akciová složka se orientuje především na hodnotové dividendové tituly, které lze mnohdy najít právě v postižených sektorech. Zprávy o vakcínách byly pro tyto tituly výraznou vzpruhou a ve čtvrtém kvartále začaly odmazávat ztráty z první poloviny roku. Od založení fond připisuje 8,5 %.


Výhled na rok 2021

Rekordní stimuly stále nahrávají investicím do akcií a komodit


Přetrvávající masivní nákupy aktiv ze strany centrálních bank a rekordní fiskální stimuly nejen v USA stále nahrávají investicím do akcií navzdory vysoký valuacím. Dalším podpůrným faktorem je poměrně rychlé zavádění nových vakcín proti nemoci covid-19. „Současné vysoké ocenění akcií nabádá k opatrnosti a zvyšuje pravděpodobnost krátkodobé korekce. Nicméně historická zkušenost nahrává rychlejšímu obnovení ekonomické aktivity po koronakrizi a tím pádem vyššímu růstu korporátních zisků,“ popisuje situaci portfolio manažer Marek Janečka. Aktuální odhady růstu zisků u akcií v rámci indexu S&P 500 pro rok 2021 činí 22,5 %. Projekce nárůstu zisků na roky 2022–2023 se stále nacházejí na dvouciferné úrovni.

„Ještě vyšší růstový potenciál než u akcií spatřujeme u komoditních investic,“ dodává Marek Janečka. Bezprecedentní monetární a fiskální stimuly v USA, které s sebou přinášejí oslabování amerického dolaru a růst inflačních očekávání. To jsou faktory, které nahrávají dalšímu pokračování růstového trendu nejen zlata, ale i dalších komodit. Rychlejší proces vakcinace proti koronaviru nahrává obnově poptávky v dopravě, což vede k růstu cen energetických komodit, zejména pak ropy. Dynamický vývoj obnovy ekonomiky a masivní investice do infrastruktury v Číně a jihovýchodní Asii vůbec nahrávají dalšímu pozitivnímu vývoji u cen technických kovů.„Expozici na zlato a další komoditní investice jsme zvyšovali nejen u fondu J&T Komoditní, ale i ve fondech J&TLIFE, J&T RENTIER a J&T Dividend a Opportunity,“ vyjmenovává Janečka.

High Yield čeká další růst, vládní dluhopisy zřejmě náročný rok

Rovněž u dluhopisových fondů pracují portfolio manažeři se scénářem, že postupnou vakcinací populace převáží aktuální negativní ekonomické dopady druhé a třetí vlny onemocnění covidu-19. „Výhled na ekonomické oživení v letošním roce by měl nadále podporovat ceny rizikových bondů jako High Yield a naopak vyvolat pozvolný pokles cen státních dluhopisů. Investory do vládních dluhopisů čeká náročný rok s omezeným potenciálem k růstu vzhledem velmi nízkým nebo záporným výnosům do splatnosti,“ konstatuje Marek Janečka.

Analytici předpokládají, že i přes výrazný pohyb evropského trhu rizikových dluhopisů může pokles výnosů a růst cen dále mírně pokračovat. Nicméně u celkového zisku na High Yield cenných papírech bude dominovat kuponový výnos, zatímco zhodnocení cen bude mít jen omezený dopad.

„Rovněž na dluhopisových fondech J&T MONEY a J&T BOND realizujeme investice do cenných papírů emitentů z oblasti těžby kovů a ropy, jako jsou Norilsk Nickel, Gazprom nebo Lukoil,“ dodává Marek Janečka.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.