Makro: Předstihové ukazatele naznačují zlepšení situace v průmyslu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu v lednu stagnoval na úrovni 59,0 bodů (59,1 b. v prosinci). Ovšem ve struktuře data vyzněla pozitivně. Indikátory produkce a nových zakázek se dostaly na 5leté maximum. Průmyslové firmy třetí měsíc v řadě uvádí, že se stále uvolňuje napětí v dodavatelských řetězcích. Data také opět ukázala rekordní nárůst cen vstupů a také cen produkce, kterou firmy účtují svým zákazníkům. Vše naznačuje, že v ekonomice stále sílí již tak vysoké inflační tlaky v ekonomice.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.