Makro: Deficit rozpočtu na konci dubna s rekordním schodkem 192 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialistaPlnění státního rozpočtu za období leden-květen skončilo v rekordním deficitu 255 mld. Kč (-157 mld. v květnu 2020; -51 mld. v květnu 2019). Během samotného května došlo k prohloubení schodku o 63 mld. Kč. Výdaje meziročně vzrostly o 11 % (+79 mld. Kč meziročně), a to hlavně kvůli výdajům, které vláda vydává v souvislosti s opatřeními kvůli nákaze Covid-19 (89 mld. korun). Naopak daňové příjmy poklesly o 2 % r/r (-9 mld. Kč meziročně), kdy se výrazně projevilo předchozí snížení daní – inkaso daně z příjmů fyzických osob bylo meziročně nižší o 34 % r/r (-16 mld.). Po úpravách byl letošní rozpočet opět schválen se schodkem 500 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.