Eurowag: Firma oznámila částečná provozní data za 4Q23 a zopakovala výhled

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Společnost Eurowag dnes zveřejnila vybrané provozní výsledky za 4Q. Tržby vzrostly o 31 % r/r na 72 mil. EUR především kvůli akvizicím (Inelo). Organický růst byl pak 7,0 %. Celkově je patrné, že na firmu doléhá stejně jako v předchozí části roku negativní dopad aktuálního makroekonomického vývoje v Evropě. Management potvrdil výhled, který počítá se zpomalením růstu tržeb na zhruba 14 – 16 % r/r v nejbližším období kvůli makroekonomické situaci a s jeho zrychlením zpět k 20 % r/r ve střednědobém výhledu. Marže zisku EBITDA by měla letos kopírovat loňský rok, tj. být okolo 43 %, přičemž poté by se měla zvýšit směrem k 50 % po dokončení synergií z akvizic. Prioritou společnosti zůstává snížení zadlužení na poměr čistý dluh/očištěná EBITDA v rozmezí 1,5-2,5x. Celkově vnímáme zveřejněná data neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.