ČNB: Zápis opět naznačil, že sazby rychle dolů nepůjdou

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pátek byl zveřejněn zápis z posledního zasedání bankovní rady ČNB (3. srpna), která jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny (7,00 % pro 2T repo). Celkově bylo vyznění zápisu spíše lehce jestřábí a naznačilo, že bankovní rada neplánuje úrokové sazby začít rychle snižovat, i když jí to doporučuje vlastní prognóza ČNB. Dle zápisu byla diskuze bankovní rady zaměřena hlavně na proinflační rizika, jakou jsou přehřívající se trh práce, rychlý růst mezd a hrozba ztráty ukotvenosti inflačních očekávání. Bankovní rada se shodla, že tyto rizika rychle neodezní a budou vyžadovat zvýšené sazby po delší dobu. Nově bankovní rada jako určité proinflační riziko vnímá i kurz koruny, který velmi citlivě reaguje i na drobné zmínky o poklesu úrokových sazeb. Bankovní rada se shodla, že současná výše úrokových sazeb a jejich ponechání na této úrovni po delší dobu nepředstavuje riziko pro finanční stabilitu. Viceguvernéři Frait a Zamrazilová se dokonce shodli, že přetrvávající měnová restrikce bude prospěšná pro nemovitostní trh. Celkově se bankovní rada shodla, že riziko není takové, aby ČNB držela sazby příliš dlouho vysoko, ale na druhou stranu může být větší hrozbou příliš uvolněná měnová politika v podobně předčasného snižování sazeb.

Nadále očekáváme, že ČNB po zbytek roku ponechá úrokové sazby beze změny (7,00 %) a ke snižování sazeb přistoupí až v příštím roce. Čekáme, že ČNB vyčká s uvolněním měnové politiky, až data na začátku příštího roku potvrdí trend návratu inflace k nízkým hodnotám. Navíc poslední oslabení koruny má podobný dopad jako snížení sazeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.