Komerční banka: Valná hromada akcionářů

1-minutové čtení
J&T specialistaKomerční banka dnes pořádá řádnou valnou hromadu akcionářů. Ta bude mimo jiné schvalovat návrh dividendy ve výši 51 Kč na akcii (5,6% hrubý dividendový výnos). Vzhledem k 60% podílu majoritního akcionáře (Societe Generale) je schválení dividendy spíše formalitou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.