Pegas Nonwovens: Projekce výsledků za 1Q18

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
1Q18 meziročně zkresleno kvůli kurzovému vlivu 

Pegas Nonwovens oznámí své kvartální výsledky za 1Q18 ve čtvrtek 17. května ráno před otevřením trhu. 

Právě skončený kvartál bude pro Pegas první, ve kterém bude reportovat v českých korunách místo dosavadního eura. Změna souvisí se změnou majoritního vlastníka a transformací Pegasu na českou společnost. 

Reportovaná čísla za 1Q17 jsme přepočítali do Kč průměrným kurzem za 1Q17. Připomínáme, že k ukončení intervencí ČNB proti Kč a následujícímu prudkému posílení Kč proti EUR došlo až v dubnu 2017. Výsledky a jejich srovnání tak budou zkresleny kurzem Kč / EUR (loni cca 27 Kč za EUR, letos 25,4). 

Předpokládáme, že vedení společnosti zopakuje cíle pro tento rok. EBITDA by měla být v rozmezí 1,22-1,38 mld. Kč. Naše projekce za 1Q18 odpovídají 25,6 % celoročního cíle (spodní hranice). 

Tržby za 1Q18 odhadujeme na 1 416 mil. Kč (-6,0 % r/r). Navzdory tomu, že v 1Q18 na rozdíl od 1Q17 fungovala standardně Pegasu nová výrobní linka, a s tím spojenému růstu objemu v 1Q18, tržby v meziročním srovnání klesly. Důvod je výše zmíněný kurzový vliv. EBITDA by podle našich odhadů měla dosáhnout 312,6 mil. Kč (+2,8 % r/r). Rozdíl v růstu proti tržbám je dán vyššími náklady na materiál v 1Q17, které se po přepočítání ještě zvýší. Cena akcií Pegas v 1Q18 vzrostla. To by ve světle opčního plánu mělo znamenat negativní dopad na personální náklady. Nicméně vzhledem k realizaci většiny opcí bude tento vliv malý. Na finanční úrovni je negativní zejména oslabování dolaru vůči euru. Čekáme FX ztrátu cca 20 mil. Kč. Č. zisk v našich projekcích meziročně vzrostl o 11 % na 109,8 mil. Kč. Důvodem je vyšší EBITDA a nižší meziroční ztráta z FX. 

Vliv 1Q18 reportu na tržní cenu nečekáme. Jednak je to dáno zkreslením výsledků kvůli FX, ale hlavně faktem, že R2G získalo v dobrovolné nabídce (1 010 Kč/akcie) v Pegasu 88,49 % a nyní čekáme na jeho další kroky.

 

https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/fba2de30-8052-01fc-0a13-c50b93e2302f/86e8f118-6c1f-4482-a708-58d25918a4b6/cs-pegas-1q18-projekce.pdf


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.