TMR: Svolání schůze držitelů 6,00/2026, umožnění odkupu dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) v pátek oznámila, že svolává schůzi držitelů eurových dluhopisů TMR V 6,00/2026. Obsahem schůze bude hlasování o změně emisních podmínek, která by společnosti umožnila odkup těchto dluhopisů. Ten byl doposud emisními podmínkami zakázán. Společnost chce umožnit odkup dluhopisů, neboť plánuje navýšení vlastního kapitálu a případné snížení dluhu. Podotýkáme, že nepůjde o svolání či splacení dluhopisů, ale o jejich odkup z trhu. Podle společnosti bude výhradně na dobrovolné bázi, tedy držitel dluhopisu nebude mít povinnost dluhopis prodat. Emise 6,00/2026 byla vydána v objemu 110 mil. EUR. Schůze držitelů dluhopisů se bude konat 13.6. v Bratislavě a rozhodným dnem pro účast na ni je 6. 6. 2024. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.