Natland inv. fond: Emise dluhopisu 7,75/2029

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Natland investiční fond SICAV dnes emituje dluhopis Natland IF 7,75/2029. Jde o pětiletý juniorní dluhopis s nominálem 10 tis. Kč a s kupónem 7,75 % p.a. vypláceným jednou ročně (21. 5.). Dluhopis je vydáván v objemu 300 mil. Kč, přičemž emitent může navýšit objem až na 600 mil. Kč. Dluhopis je splatný 21. 5. 2029. Výtěžek emise bude využit na částečné refinancování emise Natland R. 5,47/2024 a na rozvoj developerských projektů. Povinností emitenta bude mimo jiné dodržovat kovenant zadluženosti LTV (loan-to-value) maximálně 70 %. Emitent již oznámil, že požádá Burzu cenných papírů Praha o přijetí dluhopisu k obchodování na regulovaném trhu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.