Makro: Mírná korekce u indexů sentimentu v ekonomice

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Konjukturální průzkumy za květen mírně klesly a drobně korigovaly nárůsty z předchozích měsíců. Ovšem zatím nejde o trendovou změnu, ale spíše o běžnou volatilitu u měsíčních dat. Spotřebitelská důvěra předchozí 4 měsíce výrazně rostla a v květnu došlo k drobnému poklesu. I přes pokles celkového indexu spotřebitelské důvěry dál klesl podíl domácností, které očekávají zhoršení ekonomické situace. Dál tedy pokračuje zlepšování spotřebitelského sentimentu a ztrácí se předchozí velké obavy. Horší vývoj zůstává nadále v průmyslu, kde si firmy ztěžují na slabou poptávku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.