Erste Group: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Hlavní body konferenčního hovoru, který banka pořádala k výsledkům za 4Q 2022:

  • Očekávaný 10% růst úrokových výnosů v tomto roce bude tažen především zeměmi platícími eurem. 60 % úrokových výnosů je navázaných na sazby v eurozóně. Zároveň je tento výhled spíše konzervativní a management bude pečlivě sledovat, zda ho nebude potřeba v průběhu roku aktualizovat. Výhled managementu počítá s vrcholem sazeb ze strany ECB na úrovni 3,75-4,0 %.
  • Podíl nesplácených úvěrů (NPL) by v tomto roce měl být maximálně do 3 %, stejně jako v předchozím výhledu. Spíše však management očekává maximální úroveň do 2,5 %.
  • Zpětný odkup akcií musí být ještě schválen regulátorem. Management plánuje požádat o toto schválení v průběhu března.
  • Banka očekává další konsolidaci sektoru ve střednědobém horizontu a chce hrát v tomto procesu nadále aktivní roli.
  • Dopad daně z mimořádných zisků by měl být letos okolo 100 mil. EUR.

Z našeho pohledu bylo vyznění konferenčního hovoru optimistické. Management ve svých odpovědích naznačil, že považuje výhled v některých bodech za spíše konzervativní a celkově tak podpořil předchozí zveřejněná solidní čísla.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.