Moneta: J&T Arch Investments získal souhlas k překročení 10% podílu v bance

1-minutové čtení
J&T specialistaFond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments získal souhlas České národní banky k nabytí kvalifikované účasti v Monetě. Tento souhlas umožňuje fondu případně navyšovat podíl až k úrovni 19,99 %. V nejbližších dnech by mělo dojít k dokončení druhé fáze transakce, na základě které fond ve dvou krocích odkoupil od Petrus Advisers podíl ve výši téměř 10 %. Spolu s dalšími nákupy by pak měl celkový podíl J&T Arch Investments v Monetě následně dosáhnout 10,37 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.