O2 CR představilo nové datové tarify

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Podobně jako konkurence, tak i O2 CR představilo nové tarify, které mimo jiné přinesou i levnější tarif na neomezená data. Celkově se představené tarify výrazně nemění, co se ceny týče, ale přenosové rychlosti se zvýšily. Navíc byl přidán nový tarif, který můžeme označit jako základní neomezený tarif včetně dat. Ten je pak zhruba o 200 Kč levnější než doposud nejlevnější podobný tarif. Po krocích konkurence (Vodafone i T-Mobile) tak ani O2 CR nezůstalo pozadu a novým tarifním schématem umožnuje lacinější využívání datových služeb. Pokračující konkurenční tlak je lehce nepříznivou informací pro společnost. Nicméně jde o očekávané změny, které vyplývají z tržních trendů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.