Eurowag pokračuje v růstu tržeb a potvrdil střednědobý výhled

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost včera reportovala čísla za minulý rok. Čisté tržby vzrostly o 19 % r/r na 153 mil. EUR, očištěná EBITDA také o 19 % na 69,7 mil. EUR a zisk před zdaněním propadl o 39 % r/r na 17,7 mil. EUR kvůli růstu nákladů. Výsledky jsou podle managementu v souladu se střednědobými cíli, které zůstávají i při současných tržních podmínkách stále v platnosti. Tento střednědobý cíl počítá s organickým růstem tržeb v rozmezí 15-25 % ročně, EBITDA marží v rozmezí 45-50 % a zadlužením (čistý dluh k EBITDA) v rozmezí 1,5-2,5x. Celkově vnímáme zveřejněné informace pozitivně. Pokračuje rychlý růst tržeb a posilování pozice na trhu a ani současná složitá situace na trzích nemá výraznější dopad na původní plány managementu, které byly představeny v rámci IPO. Jedinou kaňkou je rychlý růst nákladů, nicméně společnost je stále ve fázi, kdy je nucena investovat jak do technologií, tak do lidí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.