Slovenská firma Gevorkyan chce vstoupit na trh START

1-minutové čtení
J&T specialistaDnešní Hospodářské noviny uvedly, že slovenská metalurgická společnost Gevorkyan plánuje vstup na trh START pražské burzy. Společnost měla předloni tržby 48 mil. EUR a EBITDA 12,5 mil. EUR. Současní majitelé jsou Artur Gevorkyan, který drží 93% podíl, dále BHS Private Equity Fund s 3,5% podílem a Evropský investiční fond (EIF) rovněž s 3,5% podílem. Zvažované IPO by zahrnovalo prodej menší části současných akcií a nové akcie. Získané prostředky by měly pomoci se snížením zadlužení a rozšířením kapacit. Další podrobnosti včetně načasování prozatím nejsou známy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.