Colt CZ: Navzdory slabému r. 2013 čeká firma dvouciferný organický růst letos

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Výrobce ručních zbraní Colt CZ Group dnes ráno oznámil tržby za loňský rok ve výši 14,86 mld. Kč, meziročně o 1,8 % vyšší a pod naším odhadem (15,09 mld.), odhadem trhu (15,26 mld.) i vlastním výhledem managementu (15,2 – 15,5 mld. Kč). Přestože tržby v posledním kvartále roku rostly o 6 % r/r, nedokázaly již výrazněji kompenzovat 3% pokles tržeb z prvních tří kvartálů. Celkově byl slabý vývoj tržeb dán hlavně kontrakcí na americkém komerčním trhu (podíl USA činil loni 42 % na tržbách skupiny), který měl hlavní podíl na poklesu prodejů zbraní o 10,4 % r/r, dále slabším kurzem dolaru ke koruně a podle firmy také zdlouhavým procesem získávání exportních licencí. Upr. zisk EBITDA dosáhl 3,048 mld. Kč, v souladu s naším odhadem 3,037 mld. a mírně pod odhadem trhu 3,1 mld. Kč. Zde však management splnil vlastní výhled 3,0 – 3,3 mld. Kč. Zde podotýkáme, že upravený zisk EBITDA je očištěn o náklady na akvizice ve výši 71 mil. Kč, zde především na odmítnutou nabídku na firmu Vista Outdoor. Za odhadem trhu a za naším odhadem zaostal upr. čistý zisk 2,05 mld. Kč (-10,1 % r/r), resp. 58 Kč na akcii (-13,1 % r/r), kde jsme očekávali větší zisk na finanční úrovni, nicméně rozdíl je pouze v nehotovostních položkách. Management navrhne valné hromadě dividendu 30 Kč na akcii stejně jako minulý rok, přičemž si akcionář bude moci volit mezi hotovostní a akciovou formu. Navržená dividenda znamená při tržní ceně 620 Kč/akcie hrubý dividendový výnos 4,8 %.

Generální ředitel společnosti Jan Drahota uvedl, že výsledek za rok 2023 zaostal za jeho očekáváním, nicméně pro letošní rok očekává výrazný nárůst výkonu společnosti. Management očekává pro letošní rok tržby za stávající skupinu (tj. bez Sellier & Bellot) ve výši 16,2 – 17,8 mld. Kč (+ 9,0 až + 19,8 % r/r) a upr. zisk EBITDA 3,3 – 3,8 mld. (+8,3 až +24,7 %). To je nad naším očekáváním zhruba 9% organického růstu tržeb pro letošní rok. Včetně výrobce munice Sellier & Bellot, který by měl být začleněn do poloviny roku, pak vedení čeká tržby 20 – 22 mld. Kč (+34,6 až +48,1 % r/r) a upr. zisk EBITDA 4,3 – 4,7 mld. (+41,1 až +54,2 % r/r). I to je mírně nad naším odhadem 20,1 mld. Kč tržeb a 4,4 mld. Kč zisku EBITDA. Výkonnost Sellier & Bellot za r. 2023 odpovídá očekávání managementu, nicméně výhled celé skupiny může být v průběhu roku přizpůsobován. Podle Coltu již akvizice získala souhlas regulátora v řadě jurisdikcí a zatím čeká na schválení od českého ÚOHS.

Tržby Colt CZ byly za loňský rok ještě slabší, než očekával trh i management firmy po 3Q, nicméně jako pozitivní vidíme schopnost firmy udržet EBITDA marži nad 20 % i v tomto prostředí. Za příznivý pak považujeme výhled na dvouciferný organický růst v letošním roce, který může indikovat větší podíl vládních zakázek na tržbách. Celkově tak report firmy hodnotíme mírně pozitivně.

mil. Kč2023r/r2022oček. 2023 J&T Bankaoček. 2023 Trh
Tržby148561,8%145901508615260
Upr. EBITDA3048-9,4%336530373104
EBITDA marže20,5%-2,6 pr.b.23,1%20,1%20,3%
Provozní výsledek1862-15,3%21991993-
Upr. čistý zisk2050-10,1%228025382147
Upr. čistý zisk na akcii (Kč)58,0-13,1%66,773,0-
Dividenda na akcii (Kč)30,00,0%30,030,0-
Zdroj: Colt CZ, J&T Banka     

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.