Colt CZ: Antimonopolní úřad schválil akvizici Sellier & Bellot

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže včera oznámil, že schválil akvizici výrobce munice pro ruční zbraně Sellier & Bellot ze strany Colt CZ Group. Úřad uvedl, že po prozkoumání situace u odběratelů obou společností neshledal negativní dopady akvizice na hospodářskou soutěž v ČR. Colt CZ oznámil dohodu o akvizici Sellier & Bellot loni v prosinci, přičemž společnost očekává dokončení převzetí do konce letošního prvního pololetí. Za 100 % akcií Sellier & Bellot zaplatí současnému majiteli CBC sumu 820 mil. USD v hotovosti a nových akciích. Schválení transakce českým antimonopolním úřadem se podle nás očekávalo, přesto je příznivé stanovisko úřadu důležité pro brzké dokončení převzetí. Zprávu proto hodnotíme mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.