Kofola: Očekáváme zisk EBITDA na horní hranici výhledu díky závěru roku

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejní vybrané hospodářské ukazatele za r. 2021 zítra před otevřením trhu. Očekáváme, že tržby za loňský rok přidaly 5 % r/r na 6,48 mld. Kč, kde růstu pomohlo lepší zvládání lockdownů a také otevřený gastronomický segment v závěru roku. Zisk před odpisy EBITDA se podle nás zvýšil rychlejším tempem, a to o 8,9 % r/r na 1,122 mld. Kč při marži vyšší o 0,6 proc. bodu na 17,3 %. EBITDA marži za celý rok táhla nahoru hlavně první polovina roku, kdy rostly tržby a zároveň ještě nebyly výrazné nákladové tlaky. Náš odhad zisku EBITDA 1,122 mld. Kč je také na horní hranici posledního výhledu managementu, který byl 1,08 – 1,12 mld. Kč. K dosažení horní hranice podle nás pomohl výše zmíněný lepší vývoj gastro segmentu v závěru roku.

Po zveřejnění vybraných ukazatelů Kofola nebude pořádat konferenční hovor. Očekáváme nicméně, že management podobně jako loni zveřejní výhled na zisk EBITDA v letošním roce. V posledním měsíci se výrazně zlepšila epidemická situace a v České republice byly k 10. 2. odstraněny restrikce na gastronomický segment, což pravděpodobně zvýší počet návštěvníků. Odeznění této nejistoty na největším trhu Kofoly je podle nás hlavní pozitivní změnou oproti loňskému roku, a proto čekáme, že management Kofoly představí výhled na mírný růst zisku EBITDA v letošním roce. Nákladová inflace však podle nás povede management k opatrnosti, a čekáme tak výhled na růst zisku EBITDA spíše menším jednociferným tempem. Pokud by management Kofoly uvedl, že letošní růst tržeb překoná růst nákladů a že firma bude schopna zvyšovat marži, očekávali bychom pozitivní reakci trhu. Podotýkáme nicméně, že akcie Kofoly se drží mírně pod 3letými maximy a že zlepšení situace je tak již částečně zaceněné.

 

mil. Kče2021 J&Tr/r2020
Tržby6480,15,0%6171,5
EBITDA1121,88,9%1030,3
EBITDA marže17,3%+0,6 p.b.16,7%
Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; čísla jsou upravená o jednorázové položky
Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.