Nehodnoťme dluhopisy ve zpětném zrcátku! Potenciál mají před sebou

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Nehodnoťme dluhopisy ve zpětném zrcátku! Potenciál mají před sebou
#Dluhopisy#Cíle

Index českých státních dluhopisů je za posledních 5 let ve ztrátě 4 procenta, v horizontu 3 let je ztráta dokonce 14 %. Za poslední rok a půl je index na nule.

Důvodem je předchozí nárůst úrokových sazeb, který přechodně přecenil všechny dluhopisy směrem dolů. Navíc tuto špatnou výkonnost dluhopisových fondů ještě relativně zesílil nárůst inflace. Ovšem kvůli tomuto vývoji zanevřít na dluhopisové investice by nyní byla ta největší chyba. Po letech hubených se z mnoha důvodů blýská na lepší časy.

Právě díky zvýšení úrokových sazeb ČNB začaly dluhopisy nést úrokový výnos, který zde nebyl téměř 2 dekády. České státní dluhopisy nesou kolem 5-6 procent a kvalitní podnikové dluhopisy platí úroky, které začínají číslicí 8 a někdy i vyšší. Současně domácí inflace svižně zpomaluje, a i když budeme pesimističtí, tak příští rok může být kolem 4 procent. Jinými slovy, je zde velká šance, že dluhopisové investice začnou kvůli vysoké sazbě u vypláceného kupónu velmi bohatě pokrývat inflaci.

Navíc dluhopisy nyní skrývají ještě jeden potenciální bonus. Pokud zpomalování inflace naplní optimistické plány, tak v dohledné době přijde výrazné snížení sazeb, a to se pozitivně projeví v cenách dluhopisů. Ale i kdyby toto nenastalo, tak pořád platí první faktor, tedy že dluhopisy nyní vyplácí relativně tučné úroky na kupónech a budou je vyplácet až do své splatnosti. Jinými slovy, dluhopisy mají potenciál být důležitým prvkem portfolia dlouhodobého investora. 

Ten si pak může vybrat buď přímý nákup dluhopisů či dluhopisových fondů, nebo zvolit dle svého profilu již předpřipravené portfolio. V takovém portfoliu je nejen dluhopisové investice, ale i dynamičtější cenné papíry, které mohou v kombinaci s dluhopisy přinést potenciál ještě vyššího výnosu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.