5 tipů, jak začít investovat

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martinova práce má dvě roviny, jednak působí jako ředitel odboru Správy fondů, kde má na starosti koordinaci týmu portfolio manažerů. Zároveň také přímo spravuje fondy jako portfolio manažer.  


5 tipů, jak začít investovat
#Cíle#Růst#Starosti

Začátky většinou nejsou lehké a platí to i pro investování. Důležité však je odhodlat se a konečně začít. Třeba za pomoci zkušeného profesionála.

  1. Pohotovostní rezervu na několik měsíců živobytí a dále peníze, které vím, že budu potřebovat v řádu několika měsíců, uložím na spořicí účet. Nemá smysl je vystavit riziku ztráty. Tedy pokud mám ušetřené peníze např. na nákup bytu za 3 měsíce, nebudu je investovat do akcií. To není investice, nýbrž spekulace.

  2. Zbylé prostředky naopak nemá smysl nechat dlouhodobě ležet na bankovních vkladech. To je téměř zaručená cesta k tomu, že moje úspory budou postupně ztrácet koupěschopnost. Je třeba úspory investovat, nechat je pracovat. Na začátku stojí rozhodnutí, jestli budu investovat sám, nebo využiji služeb profesionála. V případě prvním bych měl být připraven se aktivně a průběžně zajímat o dění na finančních trzích. Pokud zvolím služeb profesionála, měl bych se zajímat o jeho vzdělání, zkušenosti a serióznost. Za poradenskou nebo investiční službu náleží přiměřená odměna. Pokud je služba poskytována „zdarma“, pak je to velmi podezřelé a nějaké poplatky se velmi pravděpodobně skrývají uvnitř. Ptejme se na výši poplatků/nákladů a porovnávejme.

  3. Neinvestujme bez rozmyslu, náhodně nebo pod vlivem momentálních nálad. Každý investor by si měl sám nebo s poradcem nejprve položit několik otázek. Jakého cíle (požadovaného výnosu) chci dosáhnout? Jaké riziko (kolísavost, popř. ztrátu v nejhorší variantě) investice jsem psychicky schopen ustát? Kdy budu investované peníze potřebovat (investiční horizont), popř. nebudu z mého portfolia potřebovat pravidelné cash-flow? Vodítko poskytuje vyplnění tzv. investičního dotazníku. Je dobré si své výchozí cíle a omezení písemně zaznamenat a popsat tomu odpovídající investiční strategii.

  4. S vyšším požadovaným výnosem, vyšší tolerancí k možným ztrátám a délkou investičního horizontu si můžu dovolit výnosově orientovanou skladbu investic (portfolia). Češi jsou obecně velmi opatrní a zbytečně málo investují do akcií, tj. podílů ve firmách, a málo tak participují na rozvoji a růstu ekonomiky. Naopak někteří z nás mají tendenci uvěřit líbivým slibům šarlatánů o zázračných, bezrizikových a zároveň vysokých ziscích. To je cesta do slzavého údolí. Seriózní investování je systematický, dlouhodobý proces, který vede k cílům pomaleji, ale s vysokou mírou pravděpodobnosti. Nejlépe rozkládejme investice do známých firem a diverzifikovaných fondů nebo indexů. Pro méně odvážné jsou variantou smíšené fondy.

  5. Investujme postupně, nejlépe pravidelně. S tím, jak se blíží konec mého investičního horizontu, je logické postupně realizovat případné zisky a přesouvat se do konzervativnějších nástrojů (např. princip fondů životního cyklu).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.