VIG: Solidní provozní výkonnost, náklady spojené s expozicí v Rusku

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Pojišťovna VIG reportovala za první čtvrtletí tohoto roku 11% růst hrubého předepsaného pojistného na 3,5 mld. EUR a zisk před zdaněním 124 mil. EUR (-3 % r/r). Růst pojistného VIG zaznamenala napříč všemi segmenty a regiony. Předepsané pojistné v segmentu životního pojištění vzrostlo o 5,5 %, neživotního o 14 % a v segmentu zdravotního pojištění o 10 %. Náklady na pojistná plnění pak rostly pomaleji než předepsané pojistné. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) mírně klesl oproti stejnému období minulého roku na 94,6 % (95,2 % v 1Q21).

Za poklesem výnosů z investic a zisku před zdaněním jsou opatření související s expozicí vůči Rusku ve výši 75 mil. EUR. Pojišťovna stále drží v rámci investičního portfolia ruské dluhopisy v objemu 190 mil. EUR. Čistá hodnota aktiv aktivit na Ukrajině je pak 57 mil. EUR.

Celkově hodnotíme zveřejněné výsledky mírně pozitivně především díky velmi silnému růstu předepsaného pojistného, nižšímu růstu pojistného plnění a rostoucím výnosům z investic po očištění o jednorázové vlivy. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes od 15:00.

 

v mil. EUR1Q 20211Q 2021r/rOček. J&TKonsensus
  Hrubé předepsané pojistné3 4553 10711%3 3273 291
  Čisté získané pojistné2 6222 4169%2 5882 565
  Výnosy z investic148173-15%189165
  Náklady na pojistná plnění-1 936-1 8236%-1 929-
  Provozní náklady-675-6288%-692-
Zisk před zdaněním124128-3%135129
Čistý zisk bez minorit9199-8%10398

Zdroj: J&T Banka; VIG


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.