Investiční výzvy roku 2022

3-minutové čtení
J&T specialista

Investiční výzvy roku 2022

Rok 2021 se ukázal být příznivý pro investice do výnosových (někdy se používá také termín rizikových) aktiv. Velmi se dařilo akciím, komoditám i nemovitostem, a to především na rozvinutých trzích. Kladné zhodnocení udržely i rizikovější (a proto i výnosnější) podnikové dluhopisy. Naopak záporný výnos vykázaly konzervativní dluhopisy, a to jak podnikové, tak především státní. Důvodem špatné výkonnosti dluhopisů byla především úroveň, kam během pandemie poklesly úrokové sazby.

Následně, během postupného zotavování ekonomik, se přiblížila doba, kdy se úroveň měnové stimulace musí redukovat. Znamená to utlumování programů, kdy centrální banky kupují dluhopisy a postupně, někde dříve, někde později, centrální bankéři přistupují ke zvyšování úroků. Na redukci stimulace, jinak řečeno utahování měnové politiky, reaguje negativně ocenění dluhopisů. Tak trochu extrémním případem se staly české státní dluhopisy, které v reakci na prudký růst úroků v Česku oslabily od začátku roku 2021 o více než 9%.

V tomto smyslu netypický rok, kdy konzervativní investice ztratily a rizikovější získaly, podtrhuje význam smíšeného investování. Balancované fondy rozložené zhruba napůl mezi stabilizační a výnosovou složkou dosáhnou za rok 2021 výnosu blížícího se 10%. I do budoucna, bez ohledu na jejich zvýšené ceny, dává smysl držet v portfoliích zastoupení výnosových investic, ale samozřejmě přijde také doba, kdy tato aktiva významně zakolísají. Proto osobně zcela neopouštím jinak samostatně málo výnosnou stabilizační část, která pomůže výkyvy vyrovnat, dodá likviditu a příležitost, odkud zafinancovat případné nákupy „ve slevě“.

Balancovaný investor tudíž může zůstat v zásadě v klidu i pro rok 2022, který jinak může být poměrně rozkolísaný. Uvedu několik výzev, kterým budeme pravděpodobně čelit a jež budou pro investiční prostředí relevantní.

Pandemie covidu-19

Pandemie covidu-19 znovu rozbouřila investiční vody s příchodem varianty omikron. Naplní-li se prozatímní předpoklady, může být nákaza opravdu masová, nicméně vzhledem k částečné imunitě a (snad) menší agresivitě už nebude narušení chodu ekonomiky tak drastické a dlouhé. Státy patrně použijí už vyzkoušený přístup, jehož součástí budou kompenzace pro postižené sektory. Z investičního pohledu budeme proto na začátku roku nadále opatrní vůči exponovaným oblastem ekonomiky.

Rostoucí inflace

Inflace vyvolaná kombinací vlivů velkých státních výdajů, levných peněz a narušení dodávek některých výrobků a surovin se může ukázat jako trvanlivější, než se nyní zdá. Rok 2022 bude ve znamení odvykací léčby na ultralevné peníze. Je třeba počítat s kolísavějšími trhy ve srovnání s rokem 2021, a proto má smysl držet investiční riziko na uzdě. U dluhopisů se soustředit na kratší splatnosti, částečně zajišťovat úrokové riziko a postupně se více přesouvat do zemí, kde už úroky zvedli dříve (např. Česko).

Energetická krize

Energetická krize částečně souvisí s inflací, ale může také nepřímo narušit chod a nabídku v jiných sektorech. Dále také ovlivní nálady ve společnosti, politickou situaci a následně hospodářskou politiku. Dává smysl být v energetickém sektoru zainvestován, byť by to bylo jen z důvodu zajištění negativních vlivů jinde.

Geopolitické vlivy

Geopolitické vlivy můžou eskalovat z východního směru. Rusko se evidentně snaží zvýšeným tlakem u ukrajinských hranic zlepšit svou vyjednávací pozici v oblasti. Ačkoli riziko otevřeného konfliktu vnímáme jako nízké, potenciál pro vyhrocení napětí je naopak ještě značný a rizikové prémie u ruských aktiv tuto hrozbu nekompenzují. Proto jsme pozice s ruskou expozicí výrazně snížili. Čína se snaží snížit sociální rozdíly ve své společnosti, což se projevilo regulací (a poklesem akcií) některých technologických firem a také tlakem proti drahému bydlení, v důsledku čehož se zadlužené čínské developerské společnosti dostaly do potíží. Od čínských investic se zatím držíme dále, ale v určité fázi tam pravděpodobně vzniknou zajímavé příležitosti k nákupům ve slevách.

Přeji všem pevné nervy a mnoho investičních úspěchů v roce 2022.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.