O2 CR podalo stížnost k EK kvůli podmínkám připravované aukce nových kmitočtů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
O2 CR podalo stížnost k Evropské komisi kvůli podmínkám v připravované aukci nových kmitočtů. Jedním z předmětů, který O2 CR rozporuje, je například retroaktivní nárok na tzv. národní roaming, dále pak omezení národního roamingu na 5 let. Dalším bodem je například stanovení ceny národního roamingu, kde by dle O2 byla lepší tržní dohoda oproti aktuálně navrhnutému nákladovému modelu. Námitka obsahuje další body jako velikost spektrálního limitu pro stávající operátory či výši vyvolávací ceny. Sama O2 prostřednictvím své mluvčí uvedla, že vytýkané předměty by ráda více sladila s mezinárodní praxí. Očekáváme, že by v určitém scénáři mohl obdobný krok vést až k dalšímu zpoždění připravované aukce či k její úpravě. Avšak prozatím jsme na začátku možného procesu či vyjádření EK.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.