Rohlik Group: Růst tržeb o 25 %, Tomáš Čupr čeká zisk v příštím roce

1-minutové čtení
J&T specialista


Společnost Rohlik Group, která má na pražské burze dluhopisy 10,00/2026, včera oznámila, že její celkové tržby loni vzrostly o 25 % r/r na 17,8 mld. Kč.

Společnost Rohlik Group, která má na pražské burze dluhopisy 10,00/2026, včera oznámila, že její celkové tržby loni vzrostly o 25 % r/r na 17,8 mld. Kč. Na českém trhu, kde firma začínala, tržby přidaly 18 % r/r, zatímco téměř zdvojnásobení tržeb vykázalo loni Německo. Naopak pokles tržeb byl zaznamenán v Rakousku. Zakladatel a největší akcionář společnosti Tomáš Čupr uvedl, že za letošní rok očekává kladné volné cash flow a následně čistý zisk za celou skupinu v příštím roce. Tomu by měla pomoci kromě růstu tržeb i automatizace skladů, která je investičně náročná, ale poté umožňuje podstatně menší mzdové náklady. V současnosti jsou ziskové provozy v ČR a Maďarsku, z německého trhu pak určité úrovně provozní ziskovosti dosahuje Mnichov. Firma působí na německém trhu kromě Mnichova ještě ve Frankfurtu a očekává vstup do Berlína v dubnu. V dalších letech chce Rohlik Group expandovat do dalších německých měst, přičemž nejblíže je Hamburku a Essenu. Čupr neplánuje pro letošní rok získávání nového kapitálu a případné IPO skupiny vidí jako realistické případně až v dalších letech. Indikaci ziskovosti celé skupiny v příštím roce hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.