PFNonwovens: Výsledky ve shodě s odhady, cíle potvrzeny

2-minutové čtení
J&T specialistaPFNonwovens (PFN) oznámil dnes ráno výsledky za 2Q18, které jsou ve shodě s našimi odhady. Jedinou položkou, kdy PFN naše odhady překonal, je č. zisk, kdy jsme podcenili pozitivní vliv posilujícího USD. Vedení firmy zároveň potvrdilo cíl pro tento rok.

Tržby za 2Q18 vzrostly meziročně o +2,6 % na 1 524 mil. Kč (J&T oček. 1 486 mil. Kč). Důvodem meziročního růstu je vyšší objem výroby z důvodu spuštění nové linky. EBITDA za 2Q18 dosáhla 335 mil. Kč, což je o +33,4 % lepší než za stejné období loňského roku. Důvodem růstu je negativní dopad přecenění opčního programu (personální náklady) v 2Q17, který se v 2Q18 neopakoval. Na finanční úrovni jsme pravděpodobně podcenili pozitivní vliv posilujícího USD (FX za 2Q18 +11,1 mil. Kč, 2Q17 -54,7 mil. Kč). Č. zisk meziročně vzrostl o masivních +738 % na 171,7 mil. Kč a překonal naše odhady (+12,2 %). Důvodem růstu je provozní úroveň a kurzové zisky.

Vedení PFN potvrdilo celoroční cíle, kdy by EBITDA měla být v rozmezí 1,22-1,38 mld. Kč. Výsledek za první pololetí tohoto roku znamená 48-54,3 % celoročního cíle. Očekáváme, že PFN své cíle splní.

Reportovaná čísla jsou v souladu s našimi odhady. Č. zisk sice naše odhady překonal, ale jako hlavní měřítko považujeme zisk EBITDA. Podle našich očekávání potvrdil management PFN své cíle na tento rok. Vliv na cenu akcií na burze nečekáme.

 

tis. Kč2Q182Q17r/rJ&T e2Q18rozdíl
Tržby1 523 9141 485 8572,6%1 485 7502,6%
EBITDA335 048250 90933,5%338 380-1,0%
   marže22,0%16,9%5,1pb22,8%-0,8pb
EBIT218 937140 16956,2%218 0650,4%
   marže14,4%9,4%4,9pb14,7%-0,3pb
Čistý zisk171 66020 487738%153 00312,2%

Zdroj: PFNonwovens, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.