Investice do rozvoje Bratislavy

1-minutové čtení
J&T specialista

Investice do rozvoje Bratislavy

Nově vznikající bratislavskou čtvrť Eurovea City, kterou tvoří obchodní, zábavní, obytná a administrativní čtvrť spolu s parky, náměstími, sportovišti i veřejnými prostory, podpořili soukromí investoři, kteří rozebrali emisi dluhopisů společnosti Eurovea 2 financing s.r.o. v celkovém objemu 20 milionů euro.

Dluhopisová emise Eurovea III 2026 byla vydána jako tzv. bezkupónový dluhopis s ročním výnosem do splatnosti v den emise ve výši 5,20 %. Investoři tedy prostřednictvím slovenské pobočky J&T Banky v Bratislavě nakupovali dluhopisy za 776,1 euro za kus, při maturitě jim emitent vyplatí jeho nominální hodnotu ve výši 1 000 euro. Emise byla přijata k obchodování na Burze cenných papírů v Bratislavě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.