Moneta zítra ráno zveřejní čísla za 4Q 2022

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zveřejní zítra ráno výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál minulého roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 929 mil. Kč (-15 % r/r). Výrazný nárůst úrokových sazeb na straně zdrojů financování v kombinaci s výrazně vyšší dynamikou vkladů oproti úvěrům stojí za mírným poklesem čistých úrokových výnosů. Výnosy z poplatků by měly navázat na silný růst v přechozích kvartálech. Provozní náklady očekáváme na úrovni 1,48 mld. Kč (+4 % r/r). Podíl nevýkonných úvěrů v českém bankovním sektoru pokračoval i v závěru roku v mírném poklesu, takže i v případě Monety očekáváme nadále velmi dobrou kvalitu úvěrů. Očekáváme, že management poskytne komentář k návrhu dividendy ze zisku minulého roku. Při 80% výplatním poměru by hrubá dividenda vycházela na 7,9 Kč na akcii (10,1% hrubý dividendový výnos). Investoři budou dále sledovat aktualizaci výhledu na následující roky a další informace k dopadu daně z mimořádných zisků na hospodaření.

Pokud by zveřejněné informace odpovídaly našemu očekávání, mohla by vysoká dividenda a případný solidní výhled být podporou pro cenu akcií. 

v mil. KčOček. 4Q224Q 2021r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 2952 318-1%2 215
  Poplatky a provize6105835%583
  Ostatní provozní výnosy11110011%103
Provozní výnosy3 0163 0010%2 900
Provozní náklady-1 477-1 4264%1 488
Provozní zisk1 5391 575-2%-
  Opravné položky-389-24261%-350
Zisk před zdaněním1 1501 333-14%1 062
Čistý zisk9291 087-15%854

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.