J&T Banka uzavřela rok 2023 s rekordním ziskem

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Banka uzavřela rok 2023 s rekordním ziskem
#Úspěch#Byznys#Růst#Cíle

J&T Banka uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s historicky nejvyšším čistým ziskem ve výši 5,39 miliardy korun (+2,01 mld. Kč). Nárůst zaznamenala také bilanční suma, která se meziročně zvýšila o 29 % na 293,08 miliardy korun. Rok 2023 byl tak pro banku rokem dynamického růstu.


Do nárůstu bilanční sumy se pozitivně promítlo prostředí vysokých úrokových sazeb, které bance umožnilo nabízet atraktivní vkladové produkty. Objem přijatých vkladů od klientů ke konci roku tak činil 217, 84 miliardy korun (+32,8 %).

„Nejrychleji rostoucí kategorií klientského majetku se však staly fondy, tažené zejména fondem J&T ARCH INVESTMENTS, který se na konci roku stal největším fondem v České a Slovenské republice, když jeho objem přesáhl 55 miliard korun,“ upozorňuje Igor Kováč, finanční ředitel a člen představenstva J&T Banky. Celkově pak majetek investovaný ve fondech meziročně vzrostl téměř o polovinu. Růst majetku se příznivě odrazil v nárůstu čistých poplatkových výnosů, které stouply o 21 % na 2,3 miliardy korun.


Nová pobočka a první eurodluhopisy

Na počátku roku 2023 získala banka investiční rating od agentury Moody´s na úrovni Baa2 se stabilním výhledem. V prvním kvartále otevřela plně digitální J&T Direktbank v německém Frankfurtu, kde se jí podařilo od té doby získat více než 20 tisíc klientů a objem vkladů na úrovni téměř 20 miliard korun. „Ve spolupráci s JP Morgan, Société Générale a Raiffeisenbank International jsme vydali naši první mezinárodní emisi eurodluhopisů a učinili tak významný krok na cestě k dalším úspěšným emisím v budoucnosti,“ uvádí Kováč. Na sklonku roku pak banka úspěšně dokončila exit z ruského trhu.


Nárůst vlastního kapitálu

Vlastní kapitál v meziročním srovnání narostl o 5,10 miliardy korun a na konci loňského roku činil 40,96 miliardy korun. Vedle zisku z běžného roku se v něm pozitivně promítlo také zadržení zisku z předchozího období snížené o výplatu dividendy ve výši jedné miliardy korun.

Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 24,9 %. Banka je tak více než dostatečně kapitálově vybavena pro další rozvoj.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.