Makro: Průmysl v únoru pozitivně překvapil

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Domácí průmysl v únoru pozitivně překvapil na více úrovních. Průmyslová výroba za únor vzrostla o 1,9 % m/m (-2,8 % m/m v lednu) a meziročně byla vyšší o 0,7 % r/r. Celkový výsledek opět výrazně ovlivnila vyšší výroba aut (9 % r/r), ale v únoru oživení vykázala řada oborů. Pozitivní vyznění doplnil i nárůst nových zakázek (9 % r/r), který byl nejvyšší od podzimu 2022. Počet zaměstnanců byl meziročně nižší o 2 %. Únorové výsledky přináší po delší době první náznaky zlepšení a doplňují i předstihové ukazatele, které také začaly naznačovat zmírnění útlumu. Výsledky domácího průmyslu doplňují lepší výsledky průmyslu v Německu v únoru. V letošním roce očekáváme stagnaci či nepatrný růst domácího průmyslu (-0,8 % v roce 2023).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.