Komerční banka: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka v pátek pořádala konferenční hovor k výsledkům za 1Q, kde mimo jiné zaznělo:

•              Konečná částka plateb do regulatorních fondů bude přibližně o 30 mil. Kč vyšší než reportovaných 753 mil. v 1Q. Tento rozdíl bude zaúčtován ve druhém čtvrtletí.

•              I přes mírně vyšší rizikové náklady v 1Q management potvrdil celoroční výhled v rozmezí 15–20 b.b. Tento výhled počítá s mírně vyšším podílem nesplácených úvěrů a nižší mírou „ozdravení“ nesplácených úvěrů oproti roku 2023. Zároveň má management stále rezervu ve výši 2,3 mld. Kč vytvořenou v roce 2022, kterou může v případě potřeby využít.

•              Snižování úrokových sazeb u klientských vkladů je kvůli silné konkurenci pomalejší, než management původně očekával. Ukončení úročení povinných minimálních rezerv pak má negativní dopad na čistou úrokovou marži ve výši okolo 10 – 12 b.b. V průběhu roku by se čistá úroková marže měla zlepšit.

•              Management letos očekává růst trhu s hypotečními úvěry o 5–6 %, KB by pak chtěla dosáhnout růstu o 6–7 %. U spotřebitelských úvěrů by pak celý trh měl růst o 6–7 %, samotná banka pak cíluje růst vysokým jednociferným či dokonce nízkým dvouciferným tempem.

Celkově vnímáme vyznění konferenčního hovoru neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.