ČNB beze změny a stabilita sazeb asi vydrží i většinu roku

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


#Ekonomika

Bankovní rada České národní banky (ČNB) podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny na 7,00 % (2T repo). Současně ČNB zopakovala, že je připravena intervencemi „bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny“.


ČNB tak rozhodla podobně jako předchozí 4 zasedání (srpen, září, listopad, prosinec). Hlasování bylo opět tradičně 5:2 – 5 hlasů pro stabilitu (pravděpodobně Michl, Zamrazilová, Dědek, Frait, Kubelková) a 2 hlasy (Mora, Holub) byly pro zvýšení sazeb o 50 bodů. Na tiskové konferenci guvernér ČNB Aleš Michl zopakoval předchozí výhled, že domácí sazby zůstanou zvýšené delší dobu a bankovní rada je nadále připravena sazby dále zvýšit, pokud to bude situace vyžadovat.

Nová prognóza doporučuje přechodný nárůst sazeb, bankovní rada volí delší stabilitu

ČNB představila novou makroekonomickou prognózu, která jako základní scénář pro letošní rok předpokládá mělkou recesi a průměrnou inflaci nad 10 % (15 % v roce 2021). Na začátku roku by inflace měla být 15-18 %, pak postupně zpomalit na 7-8 %. S touto prognózu je konzistentní další zvýšení úrokových sazeb o 75-100 bodů a jejich snížení v druhé polovině letošního roku. Ovšem ČNB také představila alternativní scénář, kdy úrokové sazby zůstanou delší dobu beze změny a budou se pomalu snižovat až na přelomu roku. Guvernér Michl uvedl, že alternativní scénář má podobný průběh inflace jako základní scénář a naznačil, že fakticky jde o hlavní scénář bankovní rady, která se opět částečně vymezuje proti vlastní prognóze.


ČNB beze změny a stabilita sazeb asi vydrží i většinu roku


Alternativní = hlavní scénář

Guvernér Michl na tiskové konferenci karty příliš neodkryl, co vlastně znamená, že sazby zůstanou delší dobu beze změny. Podle prognózy letos průměrná tržní sazba na peněžním trhu (PRIBOR 3M) by měla být 7,0 %. To by naznačovalo, že úrokové sazby ČNB zůstanou většinu roku beze změny na úrovni 7,00 % a mírné snížení sazeb přijde až na konci roku, například o 25 bodů v listopadu. Tento výhled stojí proti současnému nacenění peněžního trhu, který očekává od srpna postupné snižování sazeb a za rok předpokládá úrokové sazby kolem 5,75 %.

Naše projekce není tolik optimistická z hlediska snižování sazeb. Za hlavní scénář považujeme, že ČNB sazby ponechá většinu roku beze změny (2T repo 7,00 %) a začne je pomalu snižovat až na závěr roku (listopad). Výraznější dopad by neměla mít personální obměna bankovní rady, protože v únoru skončí viceguvernér Mora a člen rady Dědek, které nahradí Jan Procházka a Jan Kubíček.

Koruna k euru výrazně nereagovala a obchodovala se kolem 23,77 CZK/EUR. Peněžní a dluhopisové trhy zůstaly beze změny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.