Moneta: Zisk výrazně nad odhady, dividenda 6,15 Kč

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta dosáhla za 4Q18 čistého zisku ve výši 837 mil. EUR, výrazně nad očekáváním trhu. Pozitivní překvapení pramení z výrazně lepších úrokových výnosů a výnosů z poplatků. Objem úvěrů bez selhání vzrostl meziročně o 14 %. Čistá úroková marže na úrovni 4,4 % byla mezikvartálně beze změny a mírně vyšší oproti 4Q17. Za stabilizací výnosů z poplatků je především výrazný nárůst poplatků z prodejů produktů třetích stran a nižší náklady na poplatky. Provozní náklady byly o 7 % nižší r/r. Výrazný pokles zaznamenaly jak personální náklady, kterým pomáhá pokles počtu zaměstnanců, tak ostatní administrativní náklady. Naopak odpisy výrazně vzrostly vzhledem k investicím do IT a digitalizace. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 2,8 % (3,0 % v 3Q) a opravné položky zůstaly na nízké úrovni (274 mil. Kč). Provozní zisk banky vzrostl meziročně o 15 %, čistý zisk pak o 4 % r/r na 837 mil. Kč. Čistý zisk za celý rok 2018 na úrovni 4 200 mil. Kč je pak vyšší než výhled společnosti (4,1 mil. Kč).

Management navrhne dividendu ve výši 6,15 Kč na akcii (8% hrubý dividendový výnos), výrazně více oproti předchozí indikaci (5,6 Kč). V tomto roce společnost očekává čistý zisk ve výši minimálně 3,7 mld. Kč a dividendu minimálně 5,4 Kč (7% hrubý div. výnos) s růstem na minimálně 3,8 mld. Kč, respektive 5,6 Kč v roce 2020 a 4 mld. Kč a 5,9 Kč v roce 2021 (vše bez případné akvizice).

Jednání o podmínkách akvizice Air Bank a Home Creditu (ČR a SR) nadále pokračují, konečné rozhodnutí a případné schválení ze strany managementu a dozorčí rady by mělo být do 2. týdnu v březnu. Hlasování akcionářů by pak mohlo proběhnout v rámci řádné valné hromady v druhé polovině dubna.

Z našeho pohledu jsou výsledky pozitivní. Rozdíl vůči odhadům je dán lepším vývojem klíčových výnosových položek a dividenda je výrazně vyšší, než trh očekával. Také střednědobý výhled na tento a další roky je mírně lepší oproti předchozím indikacím. Nicméně pozitivní reakce bude částečně tlumena tím, že část investorů bude nadále vyčkávat na konečné podmínky případné akvizice. 

 

v mil. Kč4Q184Q17r/rJ&TKons.
Čisté úrokové výnosy1 9721 8447%1 8821 895
Poplatky a provize5405410%484494
Ostatní provozní výnosy125195-36%151149
Provozní výnosy2 6372 5802%2 5172 538
Provozní náklady-1 387-1 492-7%-1 356-1 371
Provozní zisk1 2501 08815%1 1611 167
Opravné položky-27420--211-236
Čistý zisk8378044%790774

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.