Makro: Spotřebitelská poptávka v březnu mírně klesla

1-minutové čtení
J&T specialistaPředchozí zrychlení inflace začíná stále více negativně doléhat na spotřebitelskou poptávku. Nominální růst maloobchodních tržeb zůstal na vysoké úrovni (20,4 % r/r), ale po očištění o inflaci reálné tržby vzrostly „jen“ o 5,5 % r/r. Vůči únoru reálné maloobchodní tržby (očištěné o inflaci) klesly o 0,1 % m/m (-0,2 % m/m v únoru). Meziročně výrazně reálně rostly prodeje u nepotravinářského zboží (8,3 % r/r) a také u pohonných hmot (18,8 % r/r). V obou případech se pozitivně projevil efekt snížené srovnávací základny kvůli lockdownu v loňském roce. Naopak u prodeje potravin měla zásadní vliv zvýšená inflace, protože tržby reálně klesly (-1,6 % r/r) i přes výrazný nominální nárůst (+6,8 % r/r). Dál pokračuje výrazný obrat v dynamice u e-commerce, protože prodeje přes internet meziročně klesly o 19 % r/r (-13 % r/r v únoru; -6 % r/r v lednu). Pro letošní rok jsme očekávali růst kolem 4 procent, ale spotřebitelskou poptávku letos pravděpodobně výrazně přibrzdí inflace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.