PMČR: Ministryně financí navrhuje 5% p.a. zvýšení tabákových daní pro následující tři roky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Z daňového balíčku pro rok 2021 lze vyčíst návrh ministerstva financí na další zvyšování tabákových daní. Nově resort počítá s 5% p.a. zvýšením daně v letech 2021/23. Další zdanění je sice nepříjemné, ale trhem je víceméně očekáváno jako již tradiční nástroj státu pro zvyšování daňových příjmů. Informaci vnímáme mírně nepříznivě, ale na druhou stranu společnost prokázala, že je schopna postupné zvyšování daní dobře překlenout. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.