Ameriku čeká solidní rok

3-minutové čtení
J&T specialista
havrlant
sdílení

David Havrlant je Thematic & Macro Senior Economist. Jak sám říká, pro tuto pozici potřebuje představivost, informovanost, odvahu a flexibilitu.


Ameriku čeká solidní rok
#Trendy#Ekonomika

Budoucnost je vždy nejistá, nicméně se hodí mít o nadcházejícím vývoji ucelenou představu. Ta se samozřejmě nemusí nutně naplnit. I tak je výhodné mít možnost porovnat, zda se ekonomická realita ubírá lepším, či horším směrem oproti našim očekáváním. Makroekonomická predikce J&T Investiční společnosti (JTIS) předpokládá návrat americké ekonomiky k příznivému standardu v průběhu příštího roku. Hlavní rizika pro hladký průběh zachycují alternativní scénáře.


Za atraktivní a dlouhodobě udržitelný makroekonomický standard lze považovat následující nastavení hlavních ekonomických ukazatelů: 2 % reálný růst, 2 % inflace, 4 % nominální úrokové sazby, 2 % reálné sazby a cca 2 % růst produktivity. Podle základního scénáře predikce JTIS se bude americká ekonomika v příštím roce nacházet blízko tohoto modu operandi.

V rámci základního scénáře Návrat ke standardu se celková i korigovaná inflace shora přiblíží k inflačnímu cíli nejpozději ve 3Q24. Reálné úrokové sazby budou však již během 1Q24 ve značně restriktivním pásmu kolem 2,5 %, a to při nezaměstnanosti stoupající nad 4 %. Fed tak bude snižovat úrokové sazby někdy na přelomu 1Q/2Q24, aby zamezil zhoršení trhu práce a omezil nárůst reálných sazeb nad střednědobě obtížně únosnou hranici. Solidní hospodářská expanze podpoří riziková aktiva, přičemž akciový index S&P500 vzroste v meziročním srovnání o 8 %. Výnos desetiletého dluhopisu bude klesat jen zvolna, což přispěje k vyprchání inverze výnosové křivky.


Ameriku čeká solidní rok


Chceš-li Boha rozesmát, řekni mu něco o svých plánech. Základní scénář je sice pravděpodobný, nicméně naplnit se nemusí. Zpožděné a silné promítnutí globálně utažené měnové politiky, neochota či nemožnost posílení fiskálního impulsu, případně vyostření probíhajících konfliktů představují pro hladkou jízdu americké ekonomiky hlavní rizika. Samostatnou kapitolou je pak potenciálně konfliktní průběh nadcházejících prezidentských voleb.


Ochlazení globálního růstu a chabý fiskál

První negativní scénář Globální zpomalení a vyčerpaný fiskál je založen na předpokladu nižšího světového hospodářského výkonu v důsledku restriktivního působení zvýšených úrokových sazeb. Čína se bude muset soustředit na zmírnění domácích dopadů problematického realitního segmentu, ostatní rozvojové ekonomiky pocítí přinejmenším dočasné vyčerpání iniciativy Pás a stezka.

Toto zpomalení se do US ekonomiky propíše zejména přes oslabení exportů a propad zaměstnanosti. Nižší ekonomický výkon zhorší úrokové zatížení veřejných rozpočtů a omezí možnost z vysokého zadlužení vyrůst. Vysoké fiskální deficity se stanou třaskavým tématem a dojde k omezení růstu vládních výdajů. Ochabující globální poptávka stlačí ceny ropy pod 70 USD/b. Růst amerického HDP zpomalí k 1%, celková inflace klesne na 1,8 %. Nezaměstnanost vystoupá k 5 % a Fed přistoupí k razantnějšímu snižování sazeb na 4% úroveň ke konci roku.


Vyostření konfliktů a drahé energie

Druhý negativní scénář Eskalace konfliktů a vysoké ceny energií předpokládá, že se něco šeredně pokazí ze strany Ruska nebo Blízkého východu. To vyústí ve zřetelné omezení nabídky energetických surovin, ať již přímo u zdroje, nebo v přepravě. Cena ropy tak poměrně rychle vystoupá nad 100 USD/b, ceny zemního plynu rovněž výrazně vzrostou. Celková inflace zamíří vzhůru ke 4 % ve 4Q24, tažená zejména cenami energií a potravin.

Napjatější rozpočty i zvýšená nejistota povedou k omezení spotřeby domácností a firemních investic. Růst HDP zpomalí lehce nad 1 %, avšak Fed nebude ochoten snižovat sazby v obavě, že jde o záležitost trvalejší povahy. Zátěž pro domácnosti i firmy plynoucí ze setrvale vysokých nákladů financování spolu s vysokými cenami energií a potravin může vyústit na přelomu 2024/2025 v kolaps domácí poptávky a ekonomickou recesi.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.