PMČR: Senát schválil prodloužení možnosti prodeje cigaret se starými kolky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Senát včera schválil návrh na prodloužení možnosti prodeje cigaret se starými kolky do konce června. Dle původního termínu se takové cigarety smějí prodávat jen 3 měsíce po tom, co nová daň vstoupí v platnost. Avšak vzhledem k preventivním opatřením z důvodu Covid-19 se prodeje cigaret výrazně snížily, což způsobovalo potíže především prodejcům, kteří byly tradičně předzásobeni cigaretami se starými kolky. Prodloužení možnosti prodeje uvolní napětí na trhu s cigaretami. Nicméně očekáváme, že všechny zásoby se nevyprodají vzhledem k tomu, že pravděpodobně nebudou otevřeny včas hranice. Přičemž dle odhadů činí zahraniční poptávka až 30 % prodejů cigaret.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.