Kofola: Představenstvo s dividendou počká na výsledek hlavní sezóny

1-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která se uskuteční 28. 6. 2023 v Ostravě. Rozhodným dne pro účast na valné hromadě je 21. 6. V pozvánce na valnou hromadu představenstvo konstatuje, že vzhledem k makroekonomickému vývoji chce vyčkat s rozdělením zisku podobně jako loni až na výsledek hlavní sezóny (květen až září). Hlavním důvodem k opatrnosti je očekávaný pokles koupěschopné poptávky ze strany spotřebitelů. Představenstvo zatím indikovalo výplatu dividendy minimálně 11,3 Kč na akcii, což byla loňská úroveň. Vzhledem k tomu, že postup kopíruje situaci z loňského roku, považujeme zprávu za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.