Makro: Náznaky stabilizace spotřebitelské poptávky na začátku roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Maloobchodní tržby v únoru v reálném vyjádření klesly o -0,4 % m/m (+0,8 % m/m v lednu). V meziročním srovnání došlo k zmírnění propadu na -6,4 % r/r (-6,8 % r/r v lednu). Výsledek překonal očekávání (oček: -7,0 % r/r), ovšem velkou část překvapení tvořila pozitivní revize předchozích výsledků. Meziroční propad je relativně plošný a týkal se jak potravin (-7,6 % r/r), tak i nepotravinářského zboží (-7,1 % r/r). Zásadní roli ve výsledcích stále hraje vysoká inflace. V nominální vyjádření (v běžných cenách) tržby rostly tempem přes 6 % r/r, ale tento vývoj odmazal nárůst cen (+14 % r/r) a výsledkem byl propad reálných tržeb (ve stálých cenách) o více jak 6 % r/r.

Maloobchodní tržby v únoru v reálném vyjádření klesly o -0,4 % m/m (+0,8 % m/m v lednu). V meziročním srovnání došlo k zmírnění propadu na -6,4 % r/r (-6,8 % r/r v lednu). Výsledek překonal očekávání (oček: -7,0 % r/r), ovšem velkou část překvapení tvořila pozitivní revize předchozích výsledků. Meziroční propad je relativně plošný a týkal se jak potravin (-7,6 % r/r), tak i nepotravinářského zboží (-7,1 % r/r). Zásadní roli ve výsledcích stále hraje vysoká inflace. V nominální vyjádření (v běžných cenách) tržby rostly tempem přes 6 % r/r, ale tento vývoj odmazal nárůst cen (+14 % r/r) a výsledkem byl propad reálných tržeb (ve stálých cenách) o více jak 6 % r/r. 
V souhrnu data naznačují, že téměř 2 roky trvající propad maloobchodních tržeb by se mohl již blížit svému konci. Na jednu stranu dochází ke zmírnění inflačního vývoje, na druhé straně se zlepšuje spotřebitelský sentiment domácností. Současně se nezhoršuje širší ekonomický rámec, míra nezaměstnanosti zůstává nízká a pokračuje svižný růst mezd. Po výrazné propadu maloobchodní tržeb vloni (-3,2 % r/r), letos očekáváme propad kolem 2 %, když v druhé polovině roku se vrátí růst maloobchodu. Výsledky mají neutrální dopad na měnovou politiku a nadále čekáme, že ČNB letos ponechá většinu roku úrokové sazby beze změny na 7,00 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.