Sazka Group: S&P zhoršilo výhled ratingu na negativní

1-minutové čtení
J&T specialistaAgentura S&P zhoršila výhled ratingu Sazka Group (SG) ze stabilního na negativní. Tento krok souvisí s možným zvýšením zadlužení v souvislosti s dobrovolnou nabídkou odkupu akcií řecké sázkové společnosti OPAP. Agentura uvádí, že výsledek přehodnocení současného ratingu na úrovni “BB-“, který by měl být hotov v následujících 3 měsících, bude záviset na výsledku dobrovolné nabídky a na tom, jak se zvýší podíl SG v OPAPu a jak se posunou dluhové ukazatele společnosti. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.