Sazka Group vyplatí za rok 2018 dividendu ve výši 3,8 mld. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu ze zisku minulého roku ve výši 3,827 mld. Kč. To odpovídá přibližně 57 % čistého zisku, který Sazka Group (SG) v minulém roce dosáhla (263 mil. EUR). Navíc jen za první polovinu tohoto roku SG reportovala čistý zisk přes 11 mld. Kč, k čemuž mimo jiné přispěl prodej chorvatských aktivit v rámci vypořádání nákupu 25% podílu v SG od Emma Capital.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.