Převážení indexů CECE, FTSE či PX

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Dnes (15. 12.) dojde k technickému převážení hned několika indexů v čele s CECE, FTSE, DAX či PX. Prosincové převážení bude poslední příležitostí v letošním roce pro portfolio-manažery vyladit své pozice před svátečním obchodováním spojeným s vánočními svátky a novým rokem 2024.

Dnes (15. 12.) dojde k technickému převážení hned několika indexů v čele s CECE, FTSE, DAX či PX. Prosincové převážení bude poslední příležitostí v letošním roce pro portfolio-manažery vyladit své pozice před svátečním obchodováním spojeným s vánočními svátky a novým rokem 2024. Dají se tedy očekávat velké objemy a potenciálně i vyšší volatilita. Z titulů obchodovaných na pražské burze se úpravy indexu CECE přímo týkají jen akcií Colt CZ, kde by podobně jako předchozí kvartály mělo dojít k drobnému zvýšení počtu akcií a následně i mírnému nárůstu váhy. Obecně by změny indexů měly být mírné.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.