O2 CR: Představenstvo schválilo třetí program zpětného odkupu akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Představenstvo společnosti O2 CR schválilo třetí program zpětného odkupu vlastních akcií, který je naplňován v rámci valnou hromadou schváleného odkupu vlastních akcií až do výše 10 % kapitálu resp. 8 mld. Kč. I pro třetí program zůstává cenové rozpětí stejné, tedy 10 – 297 Kč/akcii. Platnost bude od 1. 1. – 8. 12. 2020 resp. do dosažení objemu 4% podílu na kapitálu, nebo do dosažení peněžitého objemu vyplývajícího ze zamýšleného počtu získaných akcií krát max. povolená cena nákupu za jednu akcii. O2 CR aktuálně vlastní 2,96 % kapitálu. Fakticky tedy O2 CR plánuje koupit až 1 % vlastních akcií během následujícího roku. Pro doplnění, současný druhý program končí 13. 12. 2019. Od té doby do 1. 1. 2020 tedy nebude O2 na trhu aktivním kupcem vlastních akcií. Nicméně pokračování v nákupu vlastních akcií i pro rok 2020 vnímáme mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.